Visoka Odškodnina
Planinšec

Zelo visoka denarna izplačila so naš ponos.

Smo priznano odškodninsko podjetje, znano po visokih izplačilih in izjemnem ugledu, ki temelji na številnih zadovoljnih strankah.
 

Brezplačno pravno svetovanje na brezplačni številki!

080 26 26

Naše storitve

Zakaj dosegamo odlične rezultate?

Ker glede na sodno in zavarovalno prakso v Sloveniji  dosežemo najvišjo možno odškodnino za vašo poškodbo!

Odškodninski blog

Huda telesna poškodba in visoka odškodnina

V Visoki odškodnini Planinšec lahko pridobite kakovostno obravnavo vašega škodnega primera, ki vključuje tudi hude telesne poškodbe v različnih nesrečah. Če poudarimo, da lahko tudi lahke telesne poškodbe vplivajo na vaše družinsko življenje, vsakodnevne aktivnosti ter delo, hude ...

Preberi več
Kdo je dober za odškodnine?

Dolžnost vsakega od nas je, da skrbimo za svojo varnost in varnost drugih ljudi. Če nekomu povzročimo škodo iz malomarnosti, smo jo oškodovancu dolžni poravnati. Če je dolžnost skrbi kršena in je nekomu povzročila škodo, je zagotovo upravičen zahtevati denarno zadoščenje.

Preberi več
Ko pride do trka od zadaj

Najpogostejše prometne nesreče z motornimi vozili so prav trki oziroma naleti od zadaj. Vzroki so lahko različni, in sicer okvara zavor, slaba vidljivost na cesti, slabo stanje ceste, ki je v izgradnji, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, vožnja pod vplivom alkohola, neupoštevanje ...

Preberi več
Invalidnina za telesno okvaro

Vsak oškodovanec, ki je utrpel težjo poškodbo, ima pravico do nadomestila za invalidnost po vseh nezgodnih zavarovalnih policah. Preden se odločite za sklenitev nezgodnega zavarovanja, podrobno preberite splošne pogoje zavarovalnice in vključena kritja. 

Preberi več
Starejši pešci so posebej ogroženi v prometu

Agencija za varnost prometa v Sloveniji v svoji statistiki navaja, da so starejši pešci najbolj ogrožena starostna skupina. V zadnjih petih letih je bilo 36 smrtnih žrtev nad 65 let starosti.

Preberi več
Poškodoval sem se na avtobusu - Odškodnina za telesne poškodbe v avtobusni nesreči

Če ste se poškodovali med vožnjo z avtobusom in razmišljate o odškodnini za telesne poškodbe v avtobusni nesreči, se verjetno sprašujete, kdo je odgovoren za vaše poškodbe.

Preberi več
Ali nesreča v službenem vozilu spada pod delovno nesrečo?

Če se vam pripeti nesreča v prometu v delovnem času in v službenem vozilu, se to, ne glede na to, kdo je povzročitelj, obravnava kot prometna nesreča v delovnem času.

Preberi več
Odškodnina za hudo telesno poškodbo

V Visoki odškodnini Planinšec se po besedah Doriana Planinšca, ki se že vrsto let ukvarja z odškodninskim pravom, zelo pogosto srečujemo s hudimi telesnimi poškodbami s trajnimi posledicami, do katerih prihaja predvsem v prometnih nesrečah ter delovnih nezgodah.

Preberi več

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.

O podjetju Visoka odškodnina Planinšec

Smo cenjena odškodninska družba, ki je znana po svoji strokovnosti in se ponaša z največ pohvalami na Googlu.

Visoka odškodnina Planinšec strankam svetuje skozi celoten proces pridobitve primerljivo visokega zneska odškodnine.

Našo ekipo sestavljajo prvovrstni strokovnjaki iz področja odškodninskega prava, ki se s tovrstnim delom ukvarjajo že vrsto let. Glavna konkurenčna prednost pred ostalimi ponudniki podobnih storitev je v tem, da se strokovnjaki iz Visoke odškodnine Planinšec v popolnosti posvetijo vsakemu primeru posebej. Njihove analize posameznega primera temeljijo na podrobnem pregledu primerljivih primerov, ki so na sodišču prejeli visoke zneske izplačane odškodnine. Stranke lahko odškodninskim strokovnjakom v popolnosti zaupajo in jim prepustijo celotno vodenje postopka pridobitve odškodnine. Ekipa se z veseljem spoprijema tudi s težjimi primeri, med katere sodijo tudi prometne nesreče, znotraj katerih je soudeleženec tujec, ali pa nesreče, pri katerih povzročitelj pobegne s kraja nesreče. 

Visoka odškodnina Planinšec nudi pravno zastopanje. 

Pod besedno zvezo »pravno zastopanje« je mišljeno celotno vodenje postopka pridobitve odškodnine od samega začetka, ko odvetnik vloži odškodninski zahtevek, pa vse do civilne tožbe, v kolikor je pridobljeni znesek s strani zavarovalnice na podlagi primerjave s podobnimi primeri ocenjen kot prenizek. Stranke se pogosto sprašujejo, ali jim za njihov škodni dogodek sploh pripada odškodnina? Odgovor je pritrdilen tedaj, ko do škodnega dogodka ni prišlo zaradi malomarnosti oškodovanca. Najpogosteješi tip izplačane odškodnine je odškodnina za prometno nesrečo. Oškodovanec si lahko odškodnino za prometno nesrečo prizadeva pridobiti ne glede na to, ali gre za trk dveh vozil, verižni trk, trk z neznanim povzročiteljem ali trk s tujcem. Ključno za stranke je, da se zavedajo, da jim odškodnina pripada tudi v primeru, ko je povzročitelj pobegnil s kraja škodnega dogodka ali je prometno nesrečo povzročil nerezident.

Prvi korak za pridobitev odškodnine v primeru prometne nesreče je, da stranke v roku pošljejo in pravilno izpolnijo odškodninski zahtevek. Iz tega naslova je smiselno imeti odškodninskega strokovnjaka, ki zahtevek v imenu stranke izpolni in ga pošlje. Poleg pravilno izpolnjenega zahtevka so ključni tudi dokazi, ki pričajo o nastanku škodnega dogodka in materialni ali nematerialni škodi. V kolikor strankam ni uspelo zbrati zadostnih dokazov, jim pri tem pomagajo strokovnjaki iz Visoke odškodnine Planinšec. 

Ključna vloga podjetja Visoka odškodnina Planinšec pa je zastopanje na sodišču in vložek civilne tožbe, v kolikor odvetniki ali stranka presodijo, da je znesek, določen s strani zavarovalnice, prenizek. 

Visoka odškodnina Planinšec strankam ponuja rešitve.

Stranke, ki imajo v postopku pridobivanja odškodnine svojega odvetnika, imajo večje možnosti za pridobitev visokega zneska odškodnine. Podjetje zato oškodovancem toplo svetuje, da se na zaposlene po škodnem dogodku nemudoma obrnejo prek brezplačne telefonske številke (080 26 26). Kot že omenjeno, je namreč ključno, da se ob samem škodnem dogodku zbere čim več dokazov, saj je kasnejše zbiranje dokaznega gradiva dolgotrajno in veliko težje. Na tem mestu se navadno tudi pojavi vprašanje, kdaj je smiselno poklicati policijo in kdaj ne. Visoka odškodnina Planinšec strankam svetuje, da policijo pokličejo, v kolikor sumijo, da je bil soudeleženec v nesreči pod vplivom substanc, ali če je med škodnim dogodkom prišlo do velike materialne škode. Policijo je smiselno poklicati tudi tedaj, ko je soudeleženec v prometni nesreči pobegnil s kraja dogodka.

Če povzamemo glavne pomembne korake, ki so ključni za uspeh to, da bo odškodnina visoka, bi najprej poudarili, da je odškodninskega strokovnjaka smiselno poklicati že na samem kraju nesreče. Drugi pomemben korak je ta, da oškodovane stranke pokličejo policijo, v kolikor je to potrebno. Sledijo zbiranje dokaznega gradiva ter izpolnitev in vložitev odškodninskega zahtevka. Vsi ti koraki so veliko lažji tedaj, ko stranke prejmejo navodila in podporo s strani odškodninskega strokovnjaka, saj se slednji spozna na vse korake v samem procesu pridobivanja odškodnine.

Visoka odškodnina Planinšec strankam ponuja napotke pri zbiranju ustreznega dokaznega materiala.

Za to, da je odškodnina čim bolj visoka, je ključno, da se poleg odškodninskega zahtevka poda čim več dokazov, ki pričajo o nastanku škodnega dogodka. Med najpomembnejše dokaze gotovo sodijo fotografije nastale materialne škode, zdravniški izvidi (v kolikor je prišlo do poškodb), izjave prič in izjave oškodovanca. Slednje je najlažje zbrati na samem kraju škodnega dogodka, a vendar jih ni nemogoče pridobiti tudi kasneje. 

Visoka odškodnina Planinšec svojim strankam pomaga pri izpolnitvi odškodninskega zahtevka.

Tudi pravilna in dosledna izpolnitev odškodninskega zahtevka je ključnega pomena za visok znesek pridobljene odškodnine. Poleg tega je pri samem postopku pomembno, da se upoštevajo vsi roki, saj se v nasprotnem primeru postopek pridobitve odškodnine precej podaljša. 

Ravno zato je smiselno imeti odškodninskega strokovnjaka. Ključno je, da je ta dosleden in ažuren ter se v popolnosti posveti vsakemu primeru posebej. Visoka odškodnina Planinšec vsak primer obravnava na podlagi več sklepov in sodb sodišča ter na ta način spremlja primerljive zneske, ki so jih druge stranke prejele za podobne primere. Podjetje za svoje delo uporablja digitalni program PisRS, s pomočjo katerega zaposleni spremljajo odškodninsko prakso višjih sodišč. Takšen način dela poskrbi, da zneski, ki jih zavarovalnice izplačajo našim strankam, niso nikoli prenizki za njihov dotični primer. 

Visoka odškodnina Planinšec nudi pomoč pri vložitvi civilne tožbe.

Nemalokrat se zgodi, da zavarovalnica izplača prenizek znesek odškodnine. V kolikor stranka v postopku pridobitve odškodnine ravna na svojo pest, obstaja velika verjetnost, da se sprijazni z zneskom, ki ga določi zavarovalnica. V kolikor stranka najame strokovnjaka iz Visoke odškodnine Planinšec, bo ta na podlagi svojih izkušenj precenil, ali je izplačani znesek prenizek, zadovoljiv ali primeren. To je torej ena izmed glavnih prednosti najema odškodninskega odvetnika, saj slednji konstantno spremljajo prakse in sodbe ostalih sodišč ter delajo primerjave izplačanih zneskov s primerom, ki ga obravnavajo. Zadnji korak pridobitve visokega zneska odškodnine je vložek civilne tožbe (v kolikor je zavarovalnica izplačala prenizek znesek). V tem koraku je nujno potrebno, da imajo stranke ažurnega in izkušenega odškodninskega odvetnika, saj jih bo ta kar se da dobro zastopal na sodišču.

Visoka odškodnina Planinšec se poplača šele v primeru uspeha. 

Visoka odškodnina Planinšec si med glavne konkurenčne prednosti šteje tudi to, da se poplača šele v primeru uspeha. Na ta način strankam nudi popolnoma brezplačno pravno svetovanje skozi celoten postopek pridobitve odškodnine ter jim zagotavlja, da se bodo odškodninski strokovnjaki iz ekipe v popolnosti posvetili primeru in se maksimalno potrudili. 

Visoka odškodnina Planinšec deluje že vrsto let in zaposluje le najboljše strokovnjake. 

Ekipa iz Visoke odškodnine Planinšec zaposluje samo prvovrstne pravne strokovnjake na področju odškodninskega prava, ki imajo najvišjo stopnjo izobrazbe in dolgoletne izkušnje. Na ta način zagotavljamo vrhunsko storitev, stranke pa se vedno znova vračajo k nam. Ker verjamemo, da je najboljša reklama ravno reklama od ust do ust, se za vsako stranko maksimalno potrudimo ne glede na to, ali pričakujemo visok znesek odškodnine ali morebiti nižjega (zaradi blažje oblike škodnega dogodka). Za dobrobit svojih strank skrbimo od samega začetka pa do konca postopka ter jih usmerjamo in dajemo napotke. Skupaj z njimi zberemo ustrezno dokazno gradivo, izpolnimo odškodninski zahtevek in jih, v kolikor je to potrebno, tudi zastopamo na sodišču.

Odškodnine - Visoka Odškodnina Planinšec - Visoka poravnava 5.0 (100%) 1 glas
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje
Spletna stran uporablja piškotke
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razlikujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

x
080 26 26