Izbrisani bančni imetniki Nove KBM  in imetniki podrejenih obveznic NLB

Izbrisani bančni imetniki Nove KBM in imetniki podrejenih obveznic NLB

08.07.2019 Odškodnine

Izračun odškodnine za izbrisane delničarje

Višina odškodnine se določi kot zmnožek razlike med pravilno in dejansko obravnavo posameznih razredov kvalificiranih obveznosti posamezne banke ter kvocienta med obsegom istovrstne obveznosti banke do posameznega izbrisanega imetnika kvalificirane obveznosti in skupnim obsegom posamičnega reda kvalificirane obveznosti. Višina oškodovanje za kvalificirano obveznost se obrestuje od dneva izdaje odločbe Banke Slovenije do izplačila. Obresti se obračunajo po obrestni meri, ki jo je v času teka obresti uporabljala ECB za operacije glavnega refinanciranja. Če Banka Slovenije upravičencu do odškodnine ne izplača odškodnine v roku , se višina oškodovanja obrestuje po obrestni meri zamudnih obresti.

Največje število bančnih razlaščencev je bilo izbrisanih imetnikov bančnih delnic Nova KBM, sledijo izbrisani imetniki podrejenih obveznic, ki so jih imeli pri NLB, A Banki, Banki Celje, Factor Banki in Pro Banki.

Postopek izračuna in izplačila odškodnine.

Odškodnina se izračuna in izplača na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Upravičenci zahtevajo izračun in izplačilo odškodnine s pisno zahtevo, ki jo vložijo pri Banki Slovenije. Upravičenci pridobijo pravico do vložitve zahteve za izračun in izplačilo odškodnine po pravnomočnosti odločbe.

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA VAŠ PRIMER?

Potrebni podatki, ki jih zahteva mora vsebovati:

- Identifikacijske podatke o upravičencu (kopija osebnega dokumenta)
- Podatke o kvalificirani obveznosti, ki je prenehala zaradi odločbe Banka Slovenije
- Naslov za vročanje
- Pooblastilo, ki daje podlago za zastopanje po pooblaščencu
- Podatke o imetniku in številki plačilnega računa, na katerega bo nakazana odškodnina
- Podpis upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika

Odškodnina bo zajemala le tiste obresti, ki tečejo od dneva izdaje odločbe Banke Slovenije o izbrisu.
Zakonske zamudne obresti, ki pomenijo nadomestilo za izgubo vrednosti denarja in imajo tudi kaznovalni učinek, v tem primeru ne bodo upoštevane.

Predlagani zakon o postopku sodnega varstva, ki naj bi več kot 100.000 razlaščenim delničarjem in imetnikom podrejenih obveznic saniranih bank omogočilo vložitev odškodninskih tožb, bo, kot kaže, šel v nadaljnjo obravnavo v državni zbor. Večina poslanskih skupin mu je namreč v današnji splošni razpravi napovedala podporo, a hkrati je bila nezadovoljna z določenimi rešitvami, zato je izrazila pričakovanja po izboljšanju zakona.

Predlagani zakon predvideva, da bodo razlaščeni vlagatelji lahko odškodninsko tožili Banko Slovenije, ki naj bi plačala tudi odškodnino, če bi se pokazalo, da je bila ocena o vitalnosti bank napačna in da so bili prizadeti bančni vlagatelji zaradi njene odločbe v slabšem položaju, kot bi bili, če odločbe ne bi bilo. Dokazno breme bo pri tem na Banki Slovenije. S tem zakonom poskuša vlada odpraviti neustavnost, ki jo je oktobra 2016 ugotovilo ustavno sodišče. Kot je znano, je bilo v letih 2013 in 2014 skupaj izbrisanih za 960 milijonov € kvalificiranih obveznosti.

Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), je vlada s predlaganim zakonom v zadnjem hipu naložila, da bo morala oblikovati virtualno podatkovno sobo in razlaščencem omogočati dostop do obsežnega gradiva, povezanega s sanacijo bank.


Objave v medijih
Certifikati in garancije
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA VAŠ PRIMER? POKLIČITE NAS 24UR NA DAN NA NAŠO BREZPLAČNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam
Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26