Kako pravilno ravnati ob prometni nesreči?

Kako pravilno ravnati ob prometni nesreči?

Odškodnine

Kljub temu da se prometne nesreče dogajajo vsak dan, je za vsakega udeleženca to izjemno nepričakovan in stresen dogodek. Marsikateri udeleženci prometne nesreče se kljub vozniškemu dovoljenju, opravljenemu izpitu iz prve pomoči in s kar nekaj teoretičnega znanja v praksi, ko je treba ukrepati hitro, učinkovito, pravilno, predvsem pa varno, ne znajdejo najbolje in ne vedo, kako pravilno ravnati ob prometni nesreči.

Poznamo različne situacije prometnih nesreč, in sicer:

 • trk dveh vozil ali verižna trčenja,
 • trčenja z neznanim povzročiteljem,
 • prometna nesreča s pešcem,
 • prometna nesreča, pri kateri je povzročitelj tuj državljan,
 • prometna nesreča s samo enim udeleženim dvoslednim ali enoslednim vozilom (motor, moped),
 • prometna nesreča s prevrnitvijo traktorja,
 • prometna nesreča s štiri- ali trikolesnikom,
 • prometna nesreča z vpletenostjo kolesarja,
 • prometna nesreča z nezavarovanim vozilom itd.

Da bi bile posledice prometne nesreče čim blažje, vas želimo v članku “Kako pravilno ravnati ob prometni nesreči” seznaniti z vsemi potrebnimi napotki, nasveti, priporočili in koristnimi informacijami.

Kaj je treba storiti oziroma kako pravilno ravnati ob prometni nesreči?

1. Kot udeleženec v nesreči najprej ustavite svoje vozilo.

2. Pred izstopom iz vozila oblecite odsevni telovnik in bodite pozorni na promet okoli sebe ter poskrbite za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.

3. Ob upoštevanju razmer na cesti čimprej omogočite normalno prevoznost ceste.

4. Presodite stanje oškodovanca in poškodovanim nudite prvo pomoč (preverite zavest, dihanje, srčni utrip, videz in barvo kože, telesno temperaturo, krvavitve, nevarnost poškodbe hrbtenice, morebitno bljuvanje ...). Če ocenite, da gre za težje poškodbe, takoj pokličite reševalce oziroma interventno številko policije 113.

5. Kraj prometne nesreče je treba zavarovati in označiti z varnostnim trikotnikom (v nočnem času je treba kraj tudi osvetliti z utripajočo lučjo, baklo ali kako drugače).

6. Kraja prometne nesreče praviloma ne spreminjajte, razen v primeru, da je to potrebno zaradi reševanja udeležencev v nesreči ali preprečitve ogrožanja drugih udeležencev v prometu.

7. Na avtomobilu prižgite vse utripalke, saj ste na cesti potencialna nevarnost.

8. Če je nastala manjša materialna škoda, navzočnost policije ni potrebna, je pa za uveljavljanje odškodnine za nastalo škodo pomembno, da si s soudeleženim v prometni nesreči izmenjata podatke, izpolnita Evropsko poročilo in v primeru, da gre za tujega državljana, pridobite kopijo zelene karte.

9. O nesreči obvestite policijo oziroma pokličite interventno številko policije 113.

10. Kadar to ni nujno, ne zapuščajte kraja prometne nezgode.

11. Kadar ste v prometno nesrečo vpleteni kot očividec, policija v takšnem primeru naproša, da kraja do prihoda policistov ne zapuščate, saj morate oddati izjavo in nuditi vse potrebne informacije.

12. Policija opozarja, da udeleženci v prometni nesreči do konca ogleda ne smete uživati alkoholnih pijač, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za udeležbo v prometu.

13. Čimprej ali takoj, ko je to mogoče, se oglasite pri svojem osebnem zdravniku ali urgentnem zdravniku, četudi menite, da nimate nikakršnih poškodb ali bolečin (v primeru, da se težave, bolečine ali vidne posledice na telesu pojavijo naknadno in se boste odločili za odškodnino, boste prvi zdravniški dokument potrebovali).

14. Če ste zmožni in vam okoliščine to dopuščajo, lahko tudi sami posnamete fotografije kraja nezgode, poškodovanega vozila ter lastnih poškodb in poškodb ostalih udeležencev/sopotnikov, saj vam bodo v primeru oddaje vloge za pridobitev odškodnine lahko prišle zelo prav.

15. Ob uveljavljanju odškodnine zaradi nastale škode (tako materialne kot tudi nematerialne), ki je nastala kot posledica prometne nesreče, se čimprej obrnite na svojo zavarovalnico ali na strokovnjake, ki so posebej usposobljeni za odškodninsko pravo, saj vam bodo pri nadaljnjih korakih s pomočjo svojih bogatih izkušenj najbolje svetovali in vas usmerjali skozi celoten proces.

Poznavanje vseh napotkov in nujno potrebnih informacij o tem, kako pravilno ravnati ob prometni nesreči je torej izjemnega pomena, saj lahko v veliko primerov ublaži ali celo prepreči posledice že nastalih nezgod in bistveno skrajša čas ostalih potrebnih intervencij.

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?

Kdaj na kraj dogodka poklicati policijo?

 • Ob nastanku večje materialne škode,
 • če se s soudeležencem ne morete dogovoriti o krivdi,
 • če kateri od udeležencev noče dati svojih podatkov oziroma odkloni sestavo in podpis poročila o prometni nesreči,
 • ob poškodbah katerega izmed udeležencev,
 • če želite uveljavljati avtomobilski kasko,
 • ob sumu, da je soudeleženec vozil pod vplivom alkohola ali narkotikov.

Kaj sporočiti policiji, ko jih pokličemo na kraj dogodka?

 • Kdo kliče in od kod,
 • kaj točno se je zgodilo in kako,
 • kje se je zgodila nesreča in kako se do tja najhitreje pride,
 • koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe (lažje, hujše, morda mrtvi),
 • kaj smo sami že storili in kakšno dodatno pomoč še potrebujemo (avtodvigalo, gasilni avto, reševalce, avtovleko ...).

V nadaljevanju članka se bomo podrobneje dotaknili dveh vedno pogostejših situacij oziroma okoliščin prometne nezgode, in sicer: kako pravilno ravnati ob prometni nesreči v Sloveniji, ki jo je povzročil tujec, ter kako pravilno ravnati ob prometni nesreči, ki se nam je zgodila v tujini?

Kako pravilno ravnati ob prometni nesreči v Sloveniji, ki jo povzroči tujec?

 • V primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registrsko oznako, je izjemno pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse nujno potrebne podatke o tujem vozniku in njegovem motornem vozilu (predvsem ime in priimek voznika, registrsko oznako vozila, tip in znamko vozila, ime zavarovalnice in številko zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je udeleženo v prometni nesreči.
 • Priporočljivo je, da se izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče prisotna policija.
 • Oškodovanec mora tudi odvzeti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, ko gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici. Če prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno izpisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila.
 • Oškodovanec vloži odškodninski zahtevek pri Slovenskem zavarovalnem združenju oziroma katerikoli slovenski zavarovalnici, ki (glede na sklenjene korespondenčne pogodbe s tujimi zavarovalnicami) njegov odškodninski zahtevek ustrezno obravnava oziroma oškodovanca napoti na pristojno zavarovalnico.
 • Vsekakor je priporočljivo, da se oškodovanec oglasi tudi pri svojem osebnem zdravniku (četudi meni, da ni poškodovan) in se v primeru oddaje vloge za odškodnino poveže s strokovno osebo ali podjetjem, ki je specializirano za področje odškodninskih zahtevkov.

Kako pravilno ravnati ob prometni nesreči, ki se vam zgodi v tujini?

 • Če je nastala manjša materialna škoda, si z ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke in v celoti pravilno izpolnite in podpišite Evropsko poročilo o prometni nesreči (podatke, ki jih potrebujete, lahko prepišete z zavarovalne police in prometnega dovoljenja),
 • zaradi lažje izvedbe nadaljnjih postopkov priporočamo, da v vseh primerih na kraj nesreče pokličete policijo, ki bo opravila ogled (ponekod, na primer v Avstriji, vam lahko za ogled kraja prometne nesreče z manjšo materialno škodo izstavijo račun) ter vam izdala potrdilo o poškodbi vozila tuje registracije, ki omogoča neoviran prehod državne meje in vrnitev v domovino,
 • če od soudeleženih v nesreči ne morete pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, za podatke zaprosite policijo (že na kraju, ker so naknadne poizvedbe časovno daljše),
 • če imate možnost, zabeležite tudi podatke prič,
 • fotografirajte kraj dogodka in poškodovana vozila (fotografije so koristne predvsem pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov),
 • v primeru suma, da ste prometno nesrečo povzročili vi, vas lahko tuji varnostni organi oziroma policija "zadržijo" v državi, dokler se postopek za plačilo kazni oziroma postopek pri sodniku ne konča,
 • po prihodu v Slovenijo se čimprej oglasite pri svojem osebnem ali urgentnem zdravniku (saj boste zdravniško potrdilo oziroma prvi bolniški list potrebovali v primeru, da boste vložili odškodninski zahtevek) ter se povežite s podjetjem oziroma osebo, ki je specializirana za področje odškodninskih zahtevkov in vam bo pomagala skozi celoten proces pridobitve odškodnine.

Poznavanje navodil in pojasnil o tem, kako pravilno ravnati ob prometni nesreči, je izjemnega pomena za vse udeležence v prometu, ne samo za voznike ali oškodovance prometnih nezgod.

Zavedamo se dejstva, da je udeleženost v prometni nesreči nepričakovana, neprijetna in stresna situacija, ki ima lahko tudi dolgoročne ali celo trajne posledice, zato je poleg poznavanja vseh zakonitosti o tem, kako pravilno ravnati ob prometni nesreči, pomembno tudi, da v takšnih okoliščinah ohranimo (kolikor je to le mogoče) čim večjo zbranost, osredotočenost in umirjenost, kar nam bo pomagalo pri nadaljnjih odločitvah in korakih, ki navadno sledijo po nastanku prometne nezgode.

Rado se namreč zgodi, da se več neprijetnosti, povezanih s prometno nesrečo, pojavi, ko se pričnete ukvarjati z njenimi posledicami, zato so potrebni skrben premislek, dobra priprava in vse potrebne informacije ter znanje, ki vam bodo pomagali s soočanjem z vsemi izzivi po nastalem dogodku.

Posledično vsem udeležencem in oškodovancem prometne nezgode svetujemo ter toplo priporočamo, da takoj, ko je to mogoče, navežejo stik s strokovno pravno pomočjo, jih pooblastijo ter jim dovolijo, da prevzamejo njihov primer in ga preučijo ter jih skozi celoten postopek spremljajo (vse od zbiranja potrebne dokumentacija, oddaje vloge, ugovorov ter pritožbe, vezane na odškodninske zahtevke ipd., pa do končnega izplačila odškodnine). Slednji oškodovancem tudi pravno svetujejo, zagovarjajo njihove pravice in v njihovem imenu iztržijo najvišjo možno odškodnino, ki jim po zakonu pripada, zato je prav, da se to tudi izkoristi.

Več informacij najdete tudi na strani "Prometna nesreča s tujcem v Sloveniji ali tujini".


Objave v medijih
Certifikati in garancije
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26