Odškodnina za hude telesne poškodbe - visoka odškodnina, invalidnina in mesečna renta

odškodnina za težje telesne poškodbe

Ste utrpeli srednje hudo ali hudo telesno poškodbo oziroma
bili tudi hospitalizirani na travmatološkem oddelku?

Vas je s kraja nesreče odpeljal rešilec ali pa ste bili
celo na posebnem zdravljenju, recimo v Soči?


ODŠKODNINA ZA HUDE TELESNE POŠKODBE

Smo kader, specializiran za urejanje odškodnin za primer hude telesne poškodbe, ki vam bo pomagal do izredno visoke denarne odškodnine!

Odškodnina za nematerialno škodo se uredi v odškodninskem zahtevku, in sicer kot enkraten skupen znesek z vsemi elementi, ki sestavljajo odškodnino za nematerialno škodo.


odškodnina za hudo telesno poškodbo

Specializirani za urejanje odškodnine za hude telesne poškodbe!


V primeru, da ima udeleženec prometne nesreče ali oškodovanec v delovni nezgodi težje telesne poškodbe oz. trajne posledice, mu poleg odškodnine za nematerialno škodo uredimo tudi že nastale in predvidene bodoče materialne stroške. Pri zelo hudih poškodbah oškodovancu pripada tudi znesek, ki bi ga potreboval, če bi moral najeti profesionalno pomoč. Praksa je enotna tudi glede tega, da oškodovancem ta odškodnina pripada tudi v primeru, ko mu to pomoč nudijo domači. Opora za višino je prav znesek, ki bi ga moral  oškodovanec plačati družbi, ki se profesionalno ukvarja z nudenjem tuje pomoči. Oškodovanec pa lahko zahteva tudi rento za izgubljeni zaslužek, saj glede na svoje zdravstveno stanje nikoli ne bo sposoben za določeno pridobitno delo, oziroma v kolikor invalidska komisija oceni 1. kategorijo invalidnosti takšna oseba sploh ne bo več zmožna za pridobitno delo.

Renta za izgubljeni zaslužek je po naravi doživljenjska, oziroma traja do morebitne spremembe okoliščin. Prav tako vam priskrbimo mesečno rento za bodoče materialne stroške, ki jih bo oškodovanec morebiti namenil za zdravstveno pomoč. Uredimo seveda materialno škodo, ki zajema: stroške zdravljenja, do sedaj zapadlo rento za tujo pomoč, bodočo rento za tujo pomoč, rento za izgubljen zaslužek. Posebej nudimo še pomoč pri urejanju invalidnin.

Uredimo lahko doživljenjsko mesečno rento ali rento do spremenjenih okoliščin. Mesečna renta je v povprečju okoli 3.000,00 eurov. Priporočeno je zahtevati tudi kapitalizirano rento, ki se izplača v enkratnem znesku, vendar je treba obrazložiti konkreten razlog.                

Poskrbimo še za povrnitev že nastale materialne škode, kot je izpad dohodka ali izgubljeni dobiček, ter vse ostale stroške (zdravljenja, potni stroški do vseh kontrolnih pregledov, stroški za dodatne storitve pomoči na domu, itd.). Naše merilo za uspeh so dosojene odškodnine Višjih sodišč v Sloveniji v podobnih primerih in vedno stremimo k temu, da jih presežemo. V primeru srednje hude in hude telesne poškodbe, dolgotrajnega zdravljenja, številnih nevšečnosti oziroma nastalih težav na zdravstvenem ali finančnem področju, nas čimprej pokličite za nasvet!

Pri poškodbah, kjer ste utrpeli morebiten zlom, raztrganino, počeno kost, poškodbo glave, močnejše udarnine, poškodbo živcev, opekline, poškodbe notranjih organov, hujše poškodbe določenih okončin, amputacije, delno invalidnost, popolno invalidnost in druge telesne težavevam uredimo visoko odškodnino.

Ta se giblje od 20.000,00 EUR do 1.000.000,00 eur (znesek vključuje kapitalizirano rento) in je odvisna od intenzivnosti poškodbe ter ostalih dejavnikov. Slednja se kaže v obliki trajnih posledic, zmanjšanju opravilne in delovne sposobnosti, vsakodnevnega funkcioniranja ter v starosti in potrebnem času zdravljenja.

Objave v medijih

slovenske novice

Težje poškodbe v primeru nezgod, predvsem prometnih in delovnih

Nesreča nikoli ne počiva in hitro se zgodi, da se v nezgodi tudi hudo telesno poškodujemo. Kdaj smo upravičeni do odškodnine, so nam pojasnili v podjetju Visoka odškodnina Planinšec.

Preberite celoten članek

Siol.net, 15.05.2020 (objavljeno tukaj)

Huda telesna poškodba in invalidnost

DrugiSvet.com, 25.10.2019 (objavljeno tukaj)

Huda telesna poškodba in invalidnost


ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?

Ste utrpeli ZELO HUDE POŠKODBE?

V obliki enkratne materialne odškodnine ali kot mesečno rento, v kolikor se vaše zdravstveno stanje še ni dokončno ugotovilo, vam uredimo tudi materialno odškodnino za morebitno bodoče finančno prikrajšanje. Če je vaše zdravstveno stanje dokončno ocenjeno, uredimo odškodnino za bodočo materialno škodo (vsa leta do konca življenja) v enkratnem znesku.

Poskrbeli bomo, da prejmete odškodnino za telesne poškodbe in odškodnino za materialno škodo, ki vam je že nastala, ter odškodnino za bodočo materialno škodo.

Bodoča materialna škoda je vezana na vašo zmanjšano delovno zmožnost, saj boste kot zaposlena oseba, samostojni podjetnik, športnik ipd., zaradi nezgode ali drugih okoliščin utrpeli izgubo bodočih zaslužkov.

Škoda zaradi izgube zaslužka, gledano s časovne točke nastanka škodnega dogodka, iz katerega izvira, je bodoča materialna škoda. Odškodnina zanjo zato pomeni vzpostavitev stanja, ki ga sicer še ni bilo, bi pa ob normalnem odvijanju stvari nastopilo, če se ne bi pripetil škodni dogodek. Zato se o povrnitvi te škode odloča na podlagi predvidevanj o normalnem teku stvari, gledano s perspektive škodnega dogodka.

Tudi za oškodovance, ki so pred škodnim dogodkom pridobivali zaslužek s priložnostnimi deli ali zaposlitvami za določen čas, se šteje za verjetno, da bi po normalnem teku stvari zaslužek iz istega dela in v enaki višini, pridobivali tudi po škodnem dogodku.

Materialna škoda, ki spada v odškodnino za paraplegijo se deli na:

Bodoča materialna škoda:


Zaradi nezmožnosti pridobitne dejavnosti se upošteva bodoči predvideni mesečni izgubljeni zaslužek, ki se izračuna za ves čas posameznikove predvidene delovne dobe
, ker je oseba, ki je postala invalid popolnoma izgubila pridobitno delovno zmožnost. Pri mladi osebi se pridobi doživljenjska mesečna renta ali kapitalizirana renta, ki se poplača v enkratnem znesku. V slednjem primeru je treba izkazati tehten razlog, ki predstavlja pogoj za izplačilo enkratnega zneska. Pri starejših osebah ali osebah, ki imajo blažjo obliko ohromelosti telesa, se načeloma pridobi mesečna renta do spremenjenih okoliščin. 
V bodočo materialno škodo se štejejo tudi vsi predvideni stroški, ki predstavljajo doživljenjsko profesionalno nego pomoči na domu - vsaj 1.300,00 eurov na mesec. Seveda so vključeni še ostali pričakovani bodoči stroški.

Že nastala materialna škoda:
 

- zajema investicijo v prenovo bivalnega prostora, v katerem bo invalidna oseba prebivala,
- porabo že izdanih stroškov za tujo profesionalno nego pomoči,
- nakup raznih medicinskih pripomočkov,
- morebitni izpad prihodka,
- itd.

Odškodnino uredimo tudi bližnjim osebam osebe, ki je postala invalid. Kakšen je ta znesek?

Bližnjim osebam osebe, ki je postala invalid uredimo odškodnino zaradi hude invalidnosti bližnje osebe. Vsaka oseba, ki je v skupnem bivanju z osebo, ki ima status invalida, dobi odškodnino v povprečni višini 25.000,00 evrov denarne odškodnine. Pri paraplegiji ali tetraplegiji so zneski odškodnin za bližnje osebe veliko višji.

Akontacija z akontacijskim zahtevkom že takoj na začetku zdravljenja uredimo del odškodnine (od 3.000,00 do 40.000,00 evrov). Pravna ekipa Planinšec vam bo uredila akontacijo po hitrem in učinkovitem postopku.

Na začetku zdravljenja vam torej lahko na vašo željo uredimo AKONTACIJO odškodnine. Brezplačno vam priskrbimo tudi izvedenska mnenja zdravnikov specialistov!


akontacija pri težkih poškodbah

Ste še hospitalizirani ali ste bili hospitalizirani?

Priporočamo vam izplačilo akontacije z našim akontacijskim zahtevkom.

V večini primerov vam uredimo delno izplačilo odškodnine v nekaj tednih, ker bo vaše zdravljenje trajalo dalj časa in boste imeli dodatne stroške zdravljenja ter morebitna ostala finančna prikrajšanja v času aktivnega zdravljenja.

Akontacija predstavlja samo del odškodnine, ki je vezana na začetno stanje. Povprečna akontacija znaša 8.000,00 eVrov, saj je odvisna od intenzitete poškodb.

Pravica do invalidnine je pri hudi telesni poškodbi vedno vključena

Vsak oškodovanec, ki je utrpel težjo poškodbo ima pravico do izplačila INVALIDNINE, in sicer po vseh nezgodnih zavarovalnih policah.  Vlagamo tudi zahtevke za izplačila invalidnin.  Več informacij vam razložimo v naši pisarni.

Odškodnina in renta (mesečna renta do spremenjenih okoliščin, doživljenjska mesečna renta in kapitalizirana renta) - želite izvedeti več o pravicah do denarne rente, ki krije že nastalo škodo in bodočo predvideno materialno škodo, ki vključuje bodoči izgubljeni zaslužek in stroške pomoči zdravstvene nege?

Pokličite na 080 26 26 - pravni strokovnjak za odškodninsko pravo Dorian Planinšec - univ.dipl.iur., vam bo uredil tudi denarne rente!

Zaradi začasne ali trajne nezmožnosti opravljanja dela oz. določene dejavnosti, vam pripada mesečni nadomestek.

Če ste kakor koli prikrajšani pri osebnem dohodku, ker zaradi nezgode ne morete opravljati dejavnosti, kot bi jo lahko pri normalnem telesnem funkcioniranju, nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 26 26 in uredili vam bomo tudi mesečno nadomestilo. Prav tako pa vam uredimo pripadajoče nadomestilo, če zaradi nastalih poškodb nikoli več ne boste zmožni opravljati nameravane dejavnosti.

POZOR: Gre za postopek, pri katerem sta za dosego visokih odškodnin pomembna strokovno znanje in izkušenost, saj zavarovalnice pri takšnih poškodbah običajno zavajajo s poravnalnimi ponudbami, ki so od pravične odškodnine nižje med 5.000,00 EUR in 40.000,00 EUR ali celo več.

NAŠE MNENJE: Pomembno je, da v primeru takšnih poškodb čimprej poiščete uspešnega in kompetentnega pravnega zastopnika.

SMO NAJBOLJŠA IZBIRA ZA ODŠKODNINSKE STORITVE, KER VAM UREDIMO MED PRIDOBLJENO ODŠKODNINO IN STROŠKOM PROVIZIJE VISOKO ODŠKODNINSKO IZPLAČILO - 080 26 26.

Pokličite na brezplačni telefon 080 26 26 ali pa nam pišite: info@odskodninaplaninsec.si. Vaša odškodninska pisarna Planinšec!


hude telesne poškodbe odškodnina


Objave v medijih

mm


Certifikati in garancijec


ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
Odškodnina za hude telesne poškodbe - visoka odškodnina, invalidnina in mesečna renta 5.0 (100%) 20 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26