Denarna renta je mesečna renta ali kapitalizirana renta

Mesečna renta

DENARNA RENTA - OBLIKA ODŠKODNINE OZIROMA PORAVNAVE, KI VAM LAHKO PRIPADA ZA PRIMER HUDIH OZIROMA ZELO HUDIH TELESNIH POŠKODB

Mesečna renta je oblika stalnih, rednih prihodkov, oziroma zaporednih periodičnih izplačil, ki s časom lahko padajo, naraščajo, prenehajo ali pa ostanejo nespremenjeni do življenjsko.

Poznamo več oblik mesečnih rent, ki se razlikujejo po vzrokih oziroma potrebah nastanka in sicer:

  • Mesečna renta, kot rezultat depozita na banki ali zavarovalnici, za namen dodatne pokojnine v obliki rednega mesečnega izplačila ali rente,
  • mesečna renta, kot posledica odgovornosti tretje osebe, zaradi nastale škode, ki so izražene kot hude telesne poškodbe, duševne težave, invalidnost ali smrt (po delovni nesreči, prometni nesreči, fizičnem napadu, ali katerikoli drugi nesreči,..) in jih po večini izplačujejo zavarovalnice,
  • ostale oblike mesečne rente kot rezultat povzročene druge oblike nepopravljive škode tretji osebi (npr. doživljenjska mesečna renta, če imate priznan status žrtve vojnega nasilja in podobno).
Tokrat se bomo podrobneje seznanili z obliko mesečne rente, do katere smo upravičeni in nam po zakonu pripada, kot rezultat odškodnine zaradi škodnega dogodka (prometna nesreča, delovna nesreča, fizični napad ali druge oblike nesreč) in ob tem nastale materialne in nematerialne škode.

Oškodovanci imajo pravico do mesečne rente predvsem zaradi;

  • Zmanjšanja ali prenehanja prihodkov (nezmožnost opravljanja delovnih aktivnosti, drugo delovno mesto ali skrajšani delovnik in ob tem razlika v plači),
  • zaradi vseh nastalih ali bodočih stroškov povezanih z ohranjanjem obstoječega zdravstvenega stanja,
  • potreba po tuji pomoči zaradi nezmožnosti skrbeti zase in opravljati vsakodnevne aktivnosti, doma, v službi,....(v primeru hudih poškodb, delnih amputacij, amputacij, delne invalidnosti, invalidnosti,...).
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?

Mesečna renta je torej oblika odškodnine oziroma poravnave, ki vam lahko pripada za primer hudih oziroma zelo hudih telesnih poškodb. V praksi se te povečini pripetijo v prometnih in delovnih nesrečah. Oškodovancu torej poleg odškodnine za nematerialno škodo (fizične poškodbe, bolečine, duševne težave, posttravmatski stres in ostalo), pripada tudi odškodnina za vso nastalo in bodočo materialno škodo (vse stroške povezane z zdravljenjem, ob tem nastali potni stroški, stroški dodatne storitve pomoči na domu in ostalo), ki se lahko izplača v obliki mesečne rente.

Pri zelo hudih poškodbah oškodovancu pripada tudi znesek, ki bi ga potreboval za primer dodatne profesionalne pomoči za vsakodnevne aktivnosti, ob delu, študiju, varstvu otrok in se ravno tako izplačuje v obliki mesečne rente. Obstaja pa tudi finančna pomoč (najpogosteje v obliki mesečne rente), namenjena svojcem oškodovane osbe, ki nudijo tovrstne oblike pomoči in podpore svojcu in se izplačajo v isti višini, kot bi morali plačevati za ta namen najeto in usposobljeno osebo.

Mesečna renta oškodovancu pripada tudi za ves izgubljen zaslužek, prihodek ali dobiček, ki ga zaradi svojega novo nastalega zdravstvenega stanja ne bo zmožen več opravljati (tako imenovano pridobitno delo) v tolikšni meri kot doslej ali nikdar več v primeru tetraplegije, paraplegije, amptutacije, okvare živčevja, možganske okvare in drugo). V tem primeru je renta ponavadi doživljenjska, oziroma traja do spremenjenih okoliščin.

V primeru hudih telesnih nezgod, dokončne nepopravljive škode in prisotnost invalidnosti, so lahko zneseki mesečne rente (za vse oblike pripadajočih rent) tudi do višine 3.000 € mesečno ali več.

Poleg izplačila mesečne rente obstaja tudi druga oblika izplačila, za vse omenjene pravice, in sicer kapitalizirana renta (kadar se dokaže dokončna nepopravljiva in nespremenljena oblika poškodb), ki se izplača v enkratnem znesku, vendar je za ta primer, potreben jasen, natančen in z dokazi podkrepljen razlog za tovrstno izplačilo odškodnine.

Hude prometne nesreče, hude delovne ali ostale vrste nesreč se na žalost še vedno dogajajo izjemno pogosto in imajo za posledico ponavadi težke zgodbe, povezane z fizičnimi in psihičnimi poškodbami, bolečinami, velikim številom pregledov, posegov, zapletov, operacij, denarnimi izgubami, daljšimi obdobji rehabilitacije,visokimi zneski rehabilitacije, novo nastalimi spremenjenimi življenjskimi okoliščinami in ostale nevšečnosti.

Obligacijski zakonik določa, da se oškodovancu v primeru nesreče (bodisi pri delu bodisi pri prometni nesreči) izplača ustrezno denarno nadomestilo v obliki denarne rente ali izplačila enkratne vsote. V kolikor oškodovanec prejme izplačilo v obliki enkratne vsote, temu rečemo tudi kapitalizirana renta. Določba 175. člena ureja povečanje ali zmanjšanje ali odpravo rente, slednja pa se ne uporablja tedaj, ko govorimo o izplačilu kapitalizirane rente. Obligacijski zakonik določa, da se določba 175. člena uporablja samo v primeru, ko je oškodovancu izplačana denarna renta. Če je bila oškodovancu dodeljena odškodnina v obliki denarne rente, lahko ta zaradi spremenjenih okoliščin zahteva višji znesek, zmanjšanje ali odpravo denarne rente. Če oškodovanec prejme odškodnino v obliki kapitalizirane rente, sprememba višine zaradi spremenjenih okoliščin ni mogoča. Vrhovno sodišče na podlagi 14. člena Ustave pojasnjuje, da je treba za prejem kapitalizirane rente izpolnjevati dodatne pogoje. Dodatni pogoji pričajo kot dokaz, da bo oškodovanec s pomočjo kapitalizirane rente olajšal svoj odškodninski položaj in kril določene nastale stroške. Presoja o tem, ali bo oškodovanec prejel kapitalizirano rento ali ne, poteka na podlagi presoje o izpolnjevanju določenih odškodninskopravnih pogojev. Slednji so tisti pogoji, zaradi katerih se oškodovanec od drugih razlikuje zaradi svojega odškodninskopravnega razmerja.

Pri presoji o tem, ali bo oškodovanec prejel mesečno rento ali kapitalizirano rento, je izrednega pomena, kakšno delo je oškodovanec opravljal v trenutku škodnega dogodka in ali bo sposoben tudi v prihodnosti opravljati pridobitno delo. Pri tem se vzameta v zakup tudi njegovo prihodnje opravljanje tovrstnega dela in upad dohodkov z naslova škodnega dogodka. Velikokrat se dokaže, da oškodovanec zaradi nesreče v prihodnosti (vsak nekaj časa) še ne bo sposoben pridobivati enako visokih dohodkov, kot jih je prejemal pred škodnim dogodkom.

Ustrezna in pravična odškodnina, ki je v vašem primeru lahko mesečna renta je tisto pravno sredstvo, ki vam v tašnih primerih po zakonu pripada in ste zanjo upravičen, ter vam lahko vsaj delno nadomesti ali omili vso škodo nastalo ob škodnem dogodku.

Vendar se morate zavedati dejstva, da so tovrstni primeri odškodnin za hude telesne poškodbe zelo specifični, zapleteni, v večini primerov dolgotrajni in potrebujejo strokoven pristop, strokovno znanje in dolgoletne izkušnje na tem področju, zato vam vsekakor priporočamo, da se ne odločate za samostojno vlaganje odškodninskega zahtevka, temveč si za ta namen poiščete ustrezno strokovno pomoč, specializirano na področju odškodninskega ter civilnega prava.

Visoka odškodnina Planinšec je pravna pisarna z vsaj 10 letnimi izkušnjami na področju odškodnin, ki zaposluje visoko usposobljen kader, specializiran ravno za primere srednje hudih, hudih in izjemno hudih telesnih poškodb. Bogate izkušnje in dodatno pravno znanje, ki je vezano tako na teoretično odškodninsko pravo kot na pravno prakso je njihova prednost.

V primeru, da vam mesečna renta pripada nam dovolite, da prevzamemo vaš primer, se z vami pogovorimo, vas o celotnem postopku informiramo in skozi njega vodimo, pomagamo pri zbiranju ustrezne in potrebne dokumentacije, v vašem imenu vložimo odškodninski zahtevek ter vam zagotovimo mesečno rento (ki je za vaš primer zakonsko upravičena) ter ostalo odškodnino za vse že nastale in bodoče posledice vaše nezgode!


Objave v medijih

mm


Certifikati in garancije

c


ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
Denarna renta je mesečna renta ali kapitalizirana renta 5.0 (100%) 22 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26