Odškodnina za poškodbo pri delu - Odškodnina za nezgodo pri delu.

poškodba pri delu


ODŠKODNINA ZA POŠKODBO PRI DELU
Želite visoko odškodnino za poškodbo pri delu?

Odškodnina za poškodbo pri delu vam pripada po zakonu, če seveda obstaja upravičenje.

Čimprej zahtevajte svojo DENARNO PRAVICO za poškodbo pri delu, saj oškodnina za poškodbo pri delu po določenem času zastara.

Odškodninska odgovornost delodajalca se izplača s strani zavarovalnice pri kateri ima delodajalec zavarovano odgovornost za poškodbe pri delu. Le redki delodajalci tovrstne odgovornosti za nezgode pri delu nimajo zavarovane.

Odškodnino za poškodbo pri delu dobimo na podlagi zavarovanja odgovornosti za poškodbe na delovnem mestu ( CIVILNA ODGOVORNOST ZA POŠKODBE PRI DELU), vi pa lahko zahtevate še posebej zavarovalnine (dnevne odškodnine, invalidnine itd.) – iz vašega kolektivnega nezgodnega zavarovanja, ter vseh ostalih nezgodnih polic - lahko tudi z našo pomočjo. Odškodnino za poškodbo pri delu  vam izplača zavarovalnica delodajalca.

Kako pravilno ravnati?

Višina denarne odškodnine je v veliki meri odvisna od vašega ravnanja takoj po nesreči, zato nas v najkrajšem možnem času pokličite na telefonsko številko 080 26 26. Brezplačno vam bomo svetovali, kaj storiti po nesreči, da uspešno izpeljete postopek in dobite pravično denarno zadoščenje.

Za uspešno uveljavljanje visoke odškodnine zaradi poškodbe pri delu, od vas potrebujemo:

 • s strani delodajalca izpolnjen R8 obrazec oziroma prijavo o nezgodi;
 • izjavo prič;
 • poškodbeni list;
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS);
 • dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece, ko ste bili odsotni);
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi ipd.);
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba ipd.);
 • sami poizvemo preko dopisa delodajalcu o pristojni zavarovalnici, kjer ima delodajalec zavarovano civilno odgovornost za poškodbe pri delu;
 • fotokopijo potrdila pogodbe o zaposlitvi.

POZOR: Odškodnino lahko dobite, če je bil narejen zapisnik – prijava nezgode pri delu – oziroma z ER 8 obrazcem, ali policijski zapisnik oziroma zapisnik inšpektorja varstva pri delu.

Zakaj dosegamo tako visoke odškodnine za poškodbe pri delu?

Tako visoke denarne zneske dosegamo zato, ker delamo na način, da specificiramo in ovrednotimo vsak odškodninski zahtevek na podlagi več sodb in sklepov, kjer so bili za podobne primere, in sicer na slovenskih sodiščih in na pritožbenih komisijah zavarovalnic, doseženi najvišji zneski odškodnin, oziroma izdane sodne odločbe z najvišjimi odškodninami za podobne primere. Ravnamo se po posebnem digitalnem programu sodne prakse PisRS, kjer sprotno za vsak posamezen primer pregledujemo denarno ovrednoteno odškodninsko prakso višjih sodišč. Smo (pri)znani pravniki za odškodnine na območju Slovenije. Imamo veliko objavljenih člankov za različne specifične primere na področju nezgod pri delu. 


Ali ste upravičeni do ODŠKODNINE ZA POŠKODBO PRI DELU?

Vsekakor moramo pisno utemeljiti, da niste bili sami krivi za nezgodo! Strokovna pravna argumentacija je ključnega pomena, saj je vse vezano na obligacijski zakonik (objektivna in subjektivna odgovornost ), in na pravilnike varstva pri delu za posamezna specifična dela. Svetujemo vam, da prepustite odškodninski zahtevek izkušenim pravnim strokovnjakom.

Za vas se borimo do zadnje možnosti, saj vlagamo odškodninske zahtevke, ugovore, pritožbe in tožbe proti ZAVAROVALNICAM.

Ne odlašajte predolgo. Odškodnina za poškodbo pri delu je zelo smiselna, saj imate zaradi nezmožnosti dejanski izpad prihodka in lahko tudi delovne težave v prihodnosti. Nihče ne bo poskrbel za vas, če tega ne storite sami. Zneski so lahko zelo visoki. Odločite se za nas! Strankam z različnimi brezplačnimi napotki oziroma svetovanji že več let svetujemo na začetku postopka in v času zdravljenja. Prej, kot nas boste kontaktirali, višja bo vaša odškodnina, saj je pomembno pravilno ravnati že takoj po nezgodi in v postopku zdravljenja. Tisti, ki čakate, da se zdravljenje zaključi, ste v zmoti. Med postopkom zdravljenja vas temeljito obravnavamo kot našo stranko, odškodninski zahtevek pa vložimo šele ob zaključenem zdravljenju. Na začetku zdravljenja v primeru srednje hudih in hudih poškodb lahko vložimo akontacijski zahtevek za izplačilo delne odškodnine, ker bo zdravljenje trajalo dalj časa. Izplačani del odškodnine zavarovalnica kasneje seveda valorizira v končni znesek.

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA VAŠ PRIMER?

HUDA TELESNA POŠKODBA ZARADI POŠKODBE PRI DELU?

Poskrbeli bomo, da prejmete odškodnino za telesne poškodbe in odškodnino za materialno škodo, ki vam je nastala ter odškodnino za bodočo materialno škodo.

Bodoča materialna škoda je vezana na vašo morebitno znižano delovno zmožnost, saj boste kot zaposlena oseba zaradi telesnih posledic nezgode utrpeli morebitno izgubo bodočih zaslužkov.

PRAVICA do INVALIDNINE za primer HUDE telesne poškodbe

Vsak oškodovanec (v tem primeru ste lahko tudi sami krivi za nastanek nezgode), ki je utrpel težjo poškodbo ima pravico do izplačila INVALIDNINE, in sicer po vseh nezgodnih zavarovalnih policah.  Vlagamo tudi zahtevke za izplačila invalidnin.  Več informacij vam razložimo v naši pisarni. Vsaka kolektivna nezgodna polica ima krito zavarovalnino - invalidnino!

Ali ste zaradi delovne nezgode utrpeli tudi izpad dohodka?

V kolikor ste utrpeli izpad dohodka zaradi bolniškega staleža: ločeno od glavnega zahtevka vložimo zahtevek za povrnitev izpada dohodka, ki je nastal v času bolniškega staleža. Potrebujemo tri do šest plačilnih list ali drugih dokazil pred nezgodo in vse plačilne liste ali druga dokazila v času bolnškega staleža.

poškodba na delu odškodnina

SMO PRAVA IZBIRA ZA ODŠKODNINSKE STORITVE, KER VAM UREDIMO MED PRIDOBLJENO ODŠKODNINO IN STROŠKOM PROVIZIJE VISOKO ODŠKODNINSKO IZPLAČILO - 080 26 26.

Strah pred delodajalci je odvečen

V kolikor vas je strah delodajalca, vas lahko potolažimo, da je bojazen povsem nepotrebna. Večina delodajalcev ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti za poškodbe pri delu in skoraj vsi kolektivno nezgodno zavarovanje. Naše podjetje samo (na vašo željo tudi z vami) preveri ali ima delodajalec sklenjeno zavarovanje za poškodbe pri delu, predno se lotimo vaše odškodninske zadeve, v kolikor stranka ne ve ali je podano zavarovalno kritje. Nato na zavarovalnico, kjer ima delodajalec zavarovano kritje za delovne nezgode, vložimo odškodninski zahtevekPristojna zavarovalnica vam izplača celotno odškodnino in delodajalec nima nobenih stroškov in ne odgovarja na noben način!

V primeru, da ste se poškodovali na delovnem mestu kot zaposleni delavec, pripravnik, priložnostni delavec, praktikant, štipendist, študent ... , ste upravičeni do visoke in primerne denarne odškodnine. Ta vam bo nadomestila nepremoženjsko škodo že ob enem obisku zdravnika in materialno škodo zaradi morebitnega izpada dohodka v bolniškem staležu, nastalo kot posledica nesreče pri delu oziroma na delovnem mestu.

Imamo ugodne provizije in visoka izplačila

POZOR: PONUJAMO MOŽNOST IZPLAČIL V GOTOVINI. OBVESTILO O NAKAZILU NA TRANSAKCIJSKI RAČUN VAM ZAVAROVALNICA POŠLJE NA VAŠ DOMAČI NASLOV. ZNESKE ODŠKODNIN IZPLAČUJEMO V NAŠIH PISARNAH, KJER PODPIŠETE BLAGAJNIŠKI IZDATEK O PREJEMU ODŠKODNINE. 

Ena izmed naših prednosti je tudi ta, da so vsa NAŠA SVETOVANJA BREZPLAČNA.

V primeru, da delodajalec nima zavarovane odgovornosti, se lahko odločite tudi za odškodninski zahtevek zoper delodajalca, v kolikor to seveda želite. Večina delodajalcev ima zavarovano civilno odgovornost, kar pomeni, da odškodninski zahtevek oziroma tožbo vložimo proti zavarovalnici. Vsem svojim strankam omogočamo uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, brez strahu pred visokimi provizijami. V kolikor je zadeva neuspešna z vami ne zaračunamo nobenih stroškov.

Naši rezultati - višina odškodnine za poškodbo pri delu

 • VIŠINA ODŠKODNINE za poškodbo pri delu v primeru enega obiska bolnišnice ali osebnega zdravnika za lažje poškodbevsaj 1.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za klasičen zlom, ki se zaceli v roku enega do dveh mesecev: med 4.000,00 EUR in 15.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za zakomplicirani zlom (FRACTURA) ali natrgane mišice (RUPTURA): med 8.000,00 EUR in 25.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za večkratne zlome, težje poškodbe mišic ali živca: od 15.000,00 EUR do 75.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE ZA LAŽJE DIAGNOZE, kot so zvin (DISTENSIO ), udarnine (CONTUSION): med 2.200,00 EUR in 14.500,00 EUR, odvisno od trajanja zdravljenja in posameznih težav.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za odlom (ABRUPTIO), počenost (FISSURO), ali poškodbo živca oziroma težave z živci: kot pri zlomih in natrganih mišicah.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za poškodbe kože zaradi opeklin ali polite kisline: 10.000,00 EUR ali več.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za dan hospitalizacije: okoli 1.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za težje poškodbe (amputacije, invalidnosti ... ): do 500.000,00 EUR.

poskodba pri deluNaše prednosti:

 • možnost gotovinskih izplačil;
 • brezplačen postopek in svetovanja;
 • vezani le na uspeh;
 • strokovni in izkušeni, saj zaposlujemo le ljudi z izkušnjami v pravnih, odvetniških in zavarovalnih podjetjih;
 • ugodni, saj delamo zgolj za minimalno nagrado, ki se poplača šele ob izplačilu odškodnine;
 • predani, saj se vsakemu primeru popolnoma posvetimo;
 • ažurni in hitri, saj odškodninski zahtevek vložimo v roku 1 delovnega dne po prejemu vašega podpisanega pooblastila.

Do naših strank smo:

 • lahko dostopni, saj smo vam v pisarni na voljo za nasvet kadarkoli in kolikokrat želite, prav tako pa nudimo pomoč preko telefona, elektronske pošte in spletnega svetovanja v živo;
 • prijazni, saj imamo vsi zaposleni razvit občutek za ljudi in v samem postopku predano svetujemo, da dosežemo skupni cilj. Čim višjo odškodnino;
 • pošteni, saj pri nas dobite poravnalno ponudbo ali obvestilo o nakazilu odškodnine na dom neposredno od zavarovalnice in ste redno seznanjeni z vsemi novimi dogodki v postopku;
 • se držimo vseh obljub in dogovorov.

Nekaj naših dosežkov za srednje hude poškodbe:

 
 

Nekaj izjav naših strank

Nastja Mlakar

Na delu se mi je pripetila nezgoda zaradi katere nisem bila zmožna opravljati dela. Vedela sem, da mi verjetno pripada odškodnina toda sama nikakor nisem mogla urediti stvari. Pri Visoki odškodnini Planinšec so celotno stvar prevzeli in jo uredili vse do izplačila zavarovalnice. Hvala.

Majda Sokol

Imela sem poškodo pri delu. Za njih sem izvedela od sodelavca, ki mi je tudi svetoval, da sem upravičena do odškodnine. Skozi celoten postopek so bili dosegljivi in mi pomagali. To je bilo zame prvič, da sem imela stik z njimi in lahko jih le pohvalim. Odškodnina za poškodbo pri delu je bila res visoka.

Jože Cimerman

Tudi jaz sem imel opravka z poškodbo in sem z odškodnino Planinšec zelo zadovoljen, in za korekten odnos glede slednje, predvsem pa dokaj hitro realizacijo. Še enkrat hvala.

Filip Škvorc

Lahko rečem le, da mi brez njih nebi uspelo priti do odškodnine.

Maja Belehar

Žal sem mi je pripetila poškodba na delovnem mestu. Sem zelo vesela, da sem jih poklicala. Sedaj mi je vsaj glede financ nekoliko lažje.

Lara Varga

V njihovi pisarni so mi zelo dobro svetovali v začetku postopka. hvala.

Peter Kardoš

Zelo profesionalni in prijetni. Enostavno smo se zmenili in stvar brez pretresov pripeljali do konca. Vsekakor priporočam!

Dušan Strnad

Dobro podjetje v kolikor želite pravično odškodnino! Meni so uredili več kot sem pričakoval.

Dušan Kolmanič

Uredili ste mi več kot sem pričakoval, še enkrat iskreno hvala.

Helena Spruk

Odlični pravniki, ki se spoznajo na svoje delo!

Srečko Novak

Strokovni, uspešni in pošteni. Priporočam.

Tone Ocepek

Priporočam.

Mojca Židovnik

Zelo zadovoljni z odškodnino.Objave v medijih
Certifikati in garancije

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA VAŠ PRIMER? POKLIČITE NAS 24UR NA DAN NA NAŠO BREZPLAČNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in visoke odškodnine za poškodbo pri delu, ki si jo zaslužite.
Odškodnina za poškodbo pri delu - Odškodnina za nezgodo pri delu. 5.0 (100%) 3 glasovi
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje
brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam
Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26