POSLOVANJE V ČASU KORONAVIRUSA

Stranke obveščamo, da Visoka odškodnina Planinšec d.o.o., posluje nemoteno v času koronavirusa.

Vsem tistim, ki bi radi postali naša stranka, , sporočamo, da nas lahko pooblastite za zastopanje ter pošljete vso dokumentacijo preko elektronske pošte info@odskodninaplaninsec.si ali navadne pošte ter nas pokličete na 0802626.

Odškodnina za poškodbo pri delu

poškodba pri delu


ODŠKODNINA ZA POŠKODBO PRI DELU
Želite visoko odškodnino za poškodbo pri delu?

Odškodnina za poškodbo pri delu vam pripada po zakonu, če seveda obstaja upravičenje. Odškodninsko odgovornost delodajalca zaradi poškodbe pri delu, ker se je delavec poškodoval na delovnem mestu, krije nzavarovalnica.

Čimprej zahtevajte svojo DENARNO PRAVICO za poškodbo pri delu, saj odškodnina za poškodbo na delu po določenem času zastara.

Odškodninska odgovornost delodajalca se izplača s strani zavarovalnice pri kateri ima delodajalec zavarovano odgovornost za poškodbe pri delu. Le redki delodajalci tovrstne odgovornosti za nezgode pri delu nimajo zavarovane.

Odškodnino za poškodbo pri delu dobimo na podlagi zavarovanja odgovornosti za poškodbe na delovnem mestu (CIVILNA ODGOVORNOST ZA POŠKODBE PRI DELU), vi pa lahko zahtevate še posebej zavarovalnine (dnevne odškodnine, invalidnine itd.) – iz vašega kolektivnega nezgodnega zavarovanja, ter vseh ostalih nezgodnih polic - lahko tudi z našo pomočjo. Odškodnino za poškodbo pri delu  vam izplača zavarovalnica delodajalca.

poskodba pri delu

Kako pravilno ravnati?

Višina denarne odškodnine je v veliki meri odvisna od vašega ravnanja takoj po nesreči, zato nas v najkrajšem možnem času pokličite na telefonsko številko 080 26 26. Brezplačno vam bomo svetovali, kaj storiti po nesreči, da uspešno izpeljete postopek in dobite pravično denarno zadoščenje.

Za uspešno uveljavljanje visoke odškodnine zaradi poškodbe pri delu, od vas potrebujemo:

 • s strani delodajalca izpolnjen R8 obrazec oziroma prijavo o nezgodi;
 • izjavo prič;
 • poškodbeni list;
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS);
 • dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece, ko ste bili odsotni);
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi ipd.);
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba ipd.);
 • sami poizvemo preko dopisa delodajalcu o pristojni zavarovalnici, kjer ima delodajalec zavarovano civilno odgovornost za poškodbe pri delu;
 • fotokopijo potrdila pogodbe o zaposlitvi.

POZOR: Odškodnino lahko dobite, če je bil narejen zapisnik – prijava nezgode pri delu – oziroma z ER 8 obrazcem, ali policijski zapisnik oziroma zapisnik inšpektorja varstva pri delu.

Zakaj dosegamo tako visoke odškodnine za poškodbe pri delu?

Tako visoke denarne zneske dosegamo zato, ker delamo na način, da specificiramo in ovrednotimo vsak odškodninski zahtevek na podlagi več sodb in sklepov, kjer so bili za podobne primere, in sicer na slovenskih sodiščih in na pritožbenih komisijah zavarovalnic, doseženi najvišji zneski odškodnin, oziroma izdane sodne odločbe z najvišjimi odškodninami za podobne primere. Ravnamo se po posebnem digitalnem programu sodne prakse PisRS, kjer sprotno za vsak posamezen primer pregledujemo denarno ovrednoteno odškodninsko prakso višjih sodišč. Smo (pri)znani pravniki za odškodnine na območju Slovenije. Imamo veliko objavljenih člankov za različne specifične primere na področju nezgod pri delu. 


Ali ste upravičeni do ODŠKODNINE ZA POŠKODBO PRI DELU?

Vsekakor moramo pisno utemeljiti, da niste bili sami krivi za nezgodo! Strokovna pravna argumentacija je ključnega pomena, saj je vse vezano na obligacijski zakonik (objektivna in subjektivna odgovornost ), in na pravilnike varstva pri delu za posamezna specifična dela. Svetujemo vam, da prepustite odškodninski zahtevek izkušenim pravnim strokovnjakom.

Za vas se borimo do zadnje možnosti, saj vlagamo odškodninske zahtevke, ugovore, pritožbe in tožbe proti ZAVAROVALNICAM.

Ne odlašajte predolgo. Odškodnina za poškodbo pri delu je zelo smiselna, saj imate zaradi nezmožnosti dejanski izpad prihodka in lahko tudi delovne težave v prihodnosti. Nihče ne bo poskrbel za vas, če tega ne storite sami. Zneski so lahko zelo visoki. Odločite se za nas! Strankam z različnimi brezplačnimi napotki oziroma svetovanji že več let svetujemo na začetku postopka in v času zdravljenja. Prej, kot nas boste kontaktirali, višja bo vaša odškodnina, saj je pomembno pravilno ravnati že takoj po nezgodi in v postopku zdravljenja. Tisti, ki čakate, da se zdravljenje zaključi, ste v zmoti. Med postopkom zdravljenja vas temeljito obravnavamo kot našo stranko, odškodninski zahtevek pa vložimo šele ob zaključenem zdravljenju. Na začetku zdravljenja v primeru srednje hudih in hudih poškodb lahko vložimo akontacijski zahtevek za izplačilo delne odškodnine, ker bo zdravljenje trajalo dalj časa. Izplačani del odškodnine zavarovalnica kasneje seveda valorizira v končni znesek.


ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA VAŠ PRIMER?


JE NASTALA HUDA TELESNA POŠKODBA ZARADI POŠKODBE PRI DELU?

Poskrbeli bomo, da prejmete odškodnino za telesne poškodbe in odškodnino za materialno škodo, ki vam je nastala ter odškodnino za bodočo materialno škodo.

Bodoča materialna škoda je vezana na vašo morebitno znižano delovno zmožnost, saj boste kot zaposlena oseba zaradi telesnih posledic nezgode utrpeli morebitno izgubo bodočih zaslužkov.

PRAVICA do INVALIDNINE za primer HUDE telesne poškodbe

Vsak oškodovanec (v tem primeru ste lahko tudi sami krivi za nastanek nezgode), ki je utrpel težjo poškodbo ima pravico do izplačila INVALIDNINE, in sicer po vseh nezgodnih zavarovalnih policah.  Vlagamo tudi zahtevke za izplačila invalidnin.  Več informacij vam razložimo v naši pisarni. Vsaka kolektivna nezgodna polica ima krito zavarovalnino - invalidnino!

Ali ste zaradi delovne nezgode utrpeli tudi izpad dohodka?

V kolikor ste utrpeli izpad dohodka zaradi bolniškega staleža: ločeno od glavnega zahtevka vložimo zahtevek za povrnitev izpada dohodka, ki je nastal v času bolniškega staleža. Potrebujemo tri do šest plačilnih list ali drugih dokazil pred nezgodo in vse plačilne liste ali druga dokazila v času bolnškega staleža.

poškodba na delu odškodnina

SMO PRAVA IZBIRA ZA ODŠKODNINSKE STORITVE, KER VAM UREDIMO MED PRIDOBLJENO ODŠKODNINO IN STROŠKOM PROVIZIJE VISOKO ODŠKODNINSKO IZPLAČILO - 080 26 26.

Strah pred delodajalci je odvečen

V kolikor vas je strah delodajalca, vas lahko potolažimo, da je bojazen povsem nepotrebna. Večina delodajalcev ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti za poškodbe pri delu in skoraj vsi kolektivno nezgodno zavarovanje. Naše podjetje samo (na vašo željo tudi z vami) preveri ali ima delodajalec sklenjeno zavarovanje za poškodbe pri delu, predno se lotimo vaše odškodninske zadeve, v kolikor stranka ne ve ali je podano zavarovalno kritje. Nato na zavarovalnico, kjer ima delodajalec zavarovano kritje za delovne nezgode, vložimo odškodninski zahtevekPristojna zavarovalnica vam izplača celotno odškodnino in delodajalec nima nobenih stroškov in ne odgovarja na noben način!

V primeru, da ste se poškodovali na delovnem mestu kot zaposleni delavec, pripravnik, priložnostni delavec, praktikant, štipendist, študent ... , ste upravičeni do visoke in primerne denarne odškodnine. Ta vam bo nadomestila nepremoženjsko škodo že ob enem obisku zdravnika in materialno škodo zaradi morebitnega izpada dohodka v bolniškem staležu, nastalo kot posledica nesreče pri delu oziroma na delovnem mestu.

Imamo ugodne provizije in visoka izplačila

POZOR: PONUJAMO MOŽNOST IZPLAČIL V GOTOVINI. OBVESTILO O NAKAZILU NA TRANSAKCIJSKI RAČUN VAM ZAVAROVALNICA POŠLJE NA VAŠ DOMAČI NASLOV. ZNESKE ODŠKODNIN IZPLAČUJEMO V NAŠIH PISARNAH, KJER PODPIŠETE BLAGAJNIŠKI IZDATEK O PREJEMU ODŠKODNINE. 

Ena izmed naših prednosti je tudi ta, da so vsa NAŠA SVETOVANJA BREZPLAČNA.

V primeru, da delodajalec nima zavarovane odgovornosti, se lahko odločite tudi za odškodninski zahtevek zoper delodajalca, v kolikor to seveda želite. Večina delodajalcev ima zavarovano civilno odgovornost, kar pomeni, da odškodninski zahtevek oziroma tožbo vložimo proti zavarovalnici. Vsem svojim strankam omogočamo uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, brez strahu pred visokimi provizijami. V kolikor je zadeva neuspešna z vami ne zaračunamo nobenih stroškov.

Naši rezultati - višina odškodnine za poškodbo pri delu

 • VIŠINA ODŠKODNINE za poškodbo pri delu v primeru enega obiska bolnišnice ali osebnega zdravnika za lažje poškodbevsaj 1.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za klasičen zlom, ki se zaceli v roku enega do dveh mesecev: med 4.000,00 EUR in 15.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za zakomplicirani zlom (FRACTURA) ali natrgane mišice (RUPTURA): med 8.000,00 EUR in 25.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za večkratne zlome, težje poškodbe mišic ali živca: od 15.000,00 EUR do 75.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE ZA LAŽJE DIAGNOZE, kot so zvin (DISTENSIO ), udarnine (CONTUSION): med 2.200,00 EUR in 14.500,00 EUR, odvisno od trajanja zdravljenja in posameznih težav.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za odlom (ABRUPTIO), počenost (FISSURO), ali poškodbo živca oziroma težave z živci: kot pri zlomih in natrganih mišicah.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za poškodbe kože zaradi opeklin ali polite kisline: 10.000,00 EUR ali več.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za dan hospitalizacije: okoli 1.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za težje poškodbe (amputacije, invalidnosti ... ): do 500.000,00 EUR.
Naše prednosti:

 • možnost gotovinskih izplačil;
 • brezplačen postopek in svetovanja;
 • vezani le na uspeh;
 • strokovni in izkušeni, saj zaposlujemo le ljudi z izkušnjami v pravnih, odvetniških in zavarovalnih podjetjih;
 • ugodni, saj delamo zgolj za minimalno nagrado, ki se poplača šele ob izplačilu odškodnine;
 • predani, saj se vsakemu primeru popolnoma posvetimo;
 • ažurni in hitri, saj odškodninski zahtevek vložimo v roku 1 delovnega dne po prejemu vašega podpisanega pooblastila.

Do naših strank smo:

 • lahko dostopni, saj smo vam v pisarni na voljo za nasvet kadarkoli in kolikokrat želite, prav tako pa nudimo pomoč preko telefona, elektronske pošte in spletnega svetovanja v živo;
 • prijazni, saj imamo vsi zaposleni razvit občutek za ljudi in v samem postopku predano svetujemo, da dosežemo skupni cilj. Čim višjo odškodnino;
 • pošteni, saj pri nas dobite poravnalno ponudbo ali obvestilo o nakazilu odškodnine na dom neposredno od zavarovalnice in ste redno seznanjeni z vsemi novimi dogodki v postopku;
 • se držimo vseh obljub in dogovorov.

Nekaj naših dosežkov za srednje hude poškodbe:

 
 

Nekaj izjav naših strank

Nastja Mlakar

Na delu se mi je pripetila nezgoda zaradi katere nisem bila zmožna opravljati dela. Vedela sem, da mi verjetno pripada odškodnina toda sama nikakor nisem mogla urediti stvari. Pri Visoki odškodnini Planinšec so celotno stvar prevzeli in jo uredili vse do izplačila zavarovalnice. Hvala.

Majda Sokol

Imela sem poškodo pri delu. Za njih sem izvedela od sodelavca, ki mi je tudi svetoval, da sem upravičena do odškodnine. Skozi celoten postopek so bili dosegljivi in mi pomagali. To je bilo zame prvič, da sem imela stik z njimi in lahko jih le pohvalim. Odškodnina za poškodbo pri delu je bila res visoka.

Jože Cimerman

Tudi jaz sem imel opravka z poškodbo in sem z odškodnino Planinšec zelo zadovoljen, in za korekten odnos glede slednje, predvsem pa dokaj hitro realizacijo. Še enkrat hvala.

Filip Škvorc

Lahko rečem le, da mi brez njih nebi uspelo priti do odškodnine.

Maja Belehar

Žal sem mi je pripetila poškodba na delovnem mestu. Sem zelo vesela, da sem jih poklicala. Sedaj mi je vsaj glede financ nekoliko lažje.

Lara Varga

V njihovi pisarni so mi zelo dobro svetovali v začetku postopka. hvala.

Peter Kardoš

Zelo profesionalni in prijetni. Enostavno smo se zmenili in stvar brez pretresov pripeljali do konca. Vsekakor priporočam!

Dušan Strnad

Dobro podjetje v kolikor želite pravično odškodnino! Meni so uredili več kot sem pričakoval.

Dušan Kolmanič

Uredili ste mi več kot sem pričakoval, še enkrat iskreno hvala.

Helena Spruk

Odlični pravniki, ki se spoznajo na svoje delo!

Srečko Novak

Strokovni, uspešni in pošteni. Priporočam.

Tone Ocepek

Priporočam.

Mojca Židovnik

Zelo zadovoljni z odškodnino.

Nekaj naših izbranih primerov poškodb na delovnem mestu:

Opis poškodbe:

Oškodovanec je opravljal svoje delo izmenskega delovodje, ko se je delavec, ki je bil predhodno odstranjen z delovnega mesta, čez cca 4 ure vrnil na delovno mesto in fizično napadel oškodovanca ter z njim obračunal, pri tem pa ga telesno poškodoval.

Pravna argumentacija:

Oškodovanec je bil napaden med delom v službi, ko se je delavec, ki je bil predhodno odstranjen z delovnega mesta, čez cca 4 ure vrnil na delovno mesto in fizično napadel oškodovanca. Gre za delavca, ki je pri rednem službenem delu bil žrtev fizičnega napada. Oškodovanec je stal pred Distribucijskim centrom Šentilj, ko je prišel delavec in ga povsem nepričakovano fizično napaden. Delavec povsem nepričakovanega in nenadnega fizičnega napada stranke ni pričakoval. V predmetni zadevi bil oškodovanec kot delavec pri opravljanju rednega po navodilih nadrejenih po službeni dolžnosti na navedenem kraju in je bil v tistem trenutku izpostavljen večji nevarnosti oz. večjemu tveganju za nastanek škode na telesu in zdravju človeka. Dejstvo je, da je bil oškodovanec kot delavec in prisotna oseba, pri opravljanju dejavnosti izpostavljen nevarnosti. O objektivni odgovornosti govorimo kadar iz določene stvari ali dejavnosti izhaja večja nevarnost oz. tveganje za nastanek škode na zdravju in telesu človeka kar se je v predmetni zadevi tudi zgodilo kot je navedeno.

Opis poškodbe:

Oškodovanec je citiranega dne opravljal svoje delo in je pri gibanju po gradbišču nehote in povsem nepričakovano stopil z nogo na komad lesa, ki je ležal na gradbišču, pri tem mu je zdrsnilo in je padel nazaj na hrbtenico ter se telesno poškodoval. Oškodovanec je opravljal delo »fini omet betona«, komad lesa dolžine 12 x 40 cm, na katerega je oškodovanec stopil nazaj, pa so nastavili oz. na dotičnem mestu pustili drugi delavci, ki so komad potrebovali za podlaganje, oškodovanec pa tega ni vedel niti videl in komada lesa za seboj ni pričakoval. Gre za element iz lesa, ki ne bi smeli prosto ležati po gradbišču. Oškodovanec je delo opravljal izključno po navodilih nadrejenih. Oškodovanec dela na noben način ni mogel opraviti drugače in z manjšim tveganjem. Do nezgode je prišlo zaradi zdrsa na lesenem komadu, ki je bil moker in posledično spolzek ter se je nahajal za oškodovancem, ker so ga tam odložili drugi delavci, česar oškodovanec ni videl niti ni bil opozorjen.

Pravna argumentacija:

Posledično je lastnik gradbišča kršil temeljno dolžnost, da delavcem dejansko zagotovi varno delo in varno delovno okolje, zaradi česar mu je za nastalo škodno posledico odškodninsko odgovoren po načelu krivdne odgovornosti. Med izvajanjem del na gradbišču je potrebno upoštevati in izvajati temeljna načela iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču, kar pa v predmetni zadevi vsekakor ni bilo poskrbljeno. Gre za opustitev zadostne skrbnosti lastnika gradbišča, saj delavcem ne more nalagati brez ustrezne in pravilne organizacije določenih del kot je bilo v danem primeru storjeno. Delodajalec bi delo moral organizirati na drugačen način.

Oškodovanec se je nedvoumno poškodoval pri delu, pri katerem kljub največji pazljivosti vseh nevarnih situacij vselej ni mogoče imeti pod nadzorom, zaradi česar mu je lastnik gradbišča za nastalo škodno posledico odškodninsko odgovoren po načelu objektivne odgovornosti, saj je šlo za gradbišče, kjer so okoliščine bile takšne, da je delavec bil  izpostavljen večjemu tveganju iz katerega je izvirala povečana nevarnost za nastanek škode.

Opis poškodbe:

Oškodovanec je citiranega dne opravljal redno delo v službi. S sodelavcem je šel v halo skozi vrata, težka več kot 1 tono, in jih zaprl. Vrata je za seboj zaprl, s tem, da jih je kot zmeraj   povlekel, ta pa se niso ustavila na zatiču, kot bi se morala. Zapeljala so se skozi in izpadla iz svojega ležišča ter padla na oškodovanca in ga telesno poškodovala.

Pravna argumentacija:

Delodajalec ni organiziral delovnega procesa tako, da bi preprečil nastanek škode. Moral bi poskrbeti za ustrezna vrata, da bi preprečil nastanek nezgode, vrata pa tudi niso bila atestirana, saj so bila po izjavah sodelavcev, narejena kar v prostorih delodajalca. Imela so zatič, ki bi moral zadržati vrata. Vrata so bila neizpravna, poškodovana, rahlo zvita, zato niso  nasedja na zatič, kar bi morala. Vrata se tako niso ustavila in so izletela s tečajev, ter   padla na oškodovanca in ga telesno poškodovala.

Delodajalec ni poskrbel za ustrezno varnost pri delu, kar bi bil dolžan narediti, in je tako kršil temeljno dolžnost delodajalca, da delavcem dejansko zagotovi varno delo, zaradi česar mu je za nastalo škodno posledico odškodninsko odgovoren po načelu krivdne odgovornosti.

Opis poškodbe:

Ko je oškodovanka citiranega dne opravljala svoje redno delo, je pri vzorčenju pošiljke s prehranskimi dopolnili za športnike prispele na Aerodrom Ljubljana, prišla v stik z embalažo polito z neznano tekočino, pri čemer je pri oškodovanki prišlo do zastrupitve.

Pravna argumentacija:

Ena izmed stvari s povečano nevarnostjo je zagotovo delo z nevarnimi neznanimi tekočinami. Pri oškodovanki gre za opravljanje dela z povečano nevarnostjo za nastanek škode na telesu in zdravju človeka, saj oškodovanka opravlja delo, ki je neposredno povezano tudi z nevarnimi in zdravju škodljivimi snovmi kot je bilo v predmetni zadevi – stik oškodovanke s strupeno tekočino, ki je bila polita na eni od embalaž. Ko je oškodovanka nehote prišla v stik z polito neznano tekočino na embalaži, je utrpela škodo na telesu, in sicer zastrupitev. Oškodovanka je upoštevala vsa pravila varstva pri delu in ravnala po službenih navodilih v okviru obsega službenega procesa dela.

V kolikor ne bi ugotovili, da je podana objektivna odgovornost pa oškodovanka zahteva plačilo odškodnine po načelu subjektivne odgovornosti, saj delodajalec ni organiziral delovnega procesa tako, da bi preprečil poškodbe, kar bi bil v danem primeru dolžan narediti in je tako kršil temeljno dolžnost delodajalca, da delavcem dejansko zagotovi varno delo. Delodajalec bi moral poskrbeti za varen pregled pošiljk, delavcem bi moral zagotoviti rokavice, maske za dihanje, kar bi delavcem omogočilo varno opravljanje svojega dela. Ker delavcem delodajalec ni zagotovil varnega delovnega okolja, je oškodovanki  subjektivno odgovoren za nastalo škodo

Opis poškodbe:

Ko je oškodovanec citiranega dne opravljal svoje redno je oškodovanec prenesel kanal iz delovne mize do palete, ki se je nahajala zunaj, pri čemer je oškodovancu na mokrih in spolzkih tleh zdrsnilo tako, da je pri tem utrpel telesne poškodbe.

Pravna argumentacija:

Mokra in spolzka tla so stvar iz katere izvira pri redni rabi in pri običajni pazljivosti večja nevarnost za uporabnike in so nevarna stvar, saj povzročajo večjo možnost padcev, tem pa se je praviloma težko izogniti. Glede na navedeno je delovna organizacija oškodovancu za nastalo mu škodo odgovorna po načelu objektivne odgovornosti, saj je oškodovancu spodrsnilo na mokrih in spolzkih tleh.

V kolikor ne bi ugotovili, da je podana objektivna odgovornost pa oškodovanec zahteva plačilo odškodnine po načelu subjektivne odgovornosti, saj delodajalec ni organiziral delovnega procesa tako, da bi preprečil poškodbe, kar bi bil v danem primeru dolžan narediti in je tako kršil temeljno dolžnost delodajalca, da delavcem dejansko zagotovi varno delo. Delodajalec ni pravilno organiziral delovnega procesa na način, da bi delavec delo opravljal varno. Delodajalec je moral kanal prenesti iz delavnice na paleto, ki se je nahajala zunaj, na prostem, pri čemer pa delodajalec ni zagotovil varnega prenosa kanala in varnih pohodnih površin. Delodajalec bi moral nad površino med delavnico in skladiščem zunaj namestiti streho, ki bi preprečevala mokro in spolzko talno površino, oziroma bi moral imeti takšno talno površino, ki ob stiku z vodo ne bi bila spolzka, npr. asfalt, tlakovce, kar pa delodajalec oškodovanca ni storil. Glede na vse navedeno je delodajalec oškodovancu odgovoren za nastalo mu škodo po načelu subjektivne odgovornosti.Odgovornost nosi zavarovalnica delodajalca.Objave v medijih
Certifikati in garancije

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA VAŠ PRIMER? POKLIČITE NAS 24UR NA DAN NA NAŠO BREZPLAČNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in visoke odškodnine za poškodbo pri delu, ki si jo zaslužite.
Odškodnina za poškodbo pri delu 5.0 (100%) 10 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje
brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam
Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26