Odškodnina v primeru prometne nesreče in postopekPOSTOPEK ODŠKODNINE V PRIMERU PROMETNE NESREČE.
ODŠKODNINA ZA POŠKODBO PRI PROMETNI NESREČI JE ZAKONSKA PRAVICA.


Postopek odškodnine v primeru prometne nesreče je pri nas 4. fazni in za vas kot stranke enostaven, saj mi v celoti prevzamemo vašo zadevo, vi samo dostavljate potrebne papirje. Če med postopkom karkoli potrebujemo vas o tem obvestimo, ni vam potrebno, da sami skrbite za karkoli, saj zato skrbimo mi.

Pri nas imamo formalno 4. fazni postopek, saj se zelo trudimo, da dosežemo najvišjo možno odškodnino za vašo poškodbo v primeru prometne nesreče.

1. Faza – uveljavljanja odškodnine v primeru prometne nesreče: V prvi fazi postopka, ko je zadeva dovolj zrela za izdelavo 1. poravnalne ponudbe s strani zavarovalnice, sestavimo in vložimo odškodninski zahtevek, nato zavarovalnica pošlje na vaš in naš naslov 1. poravnalno ponudbo, sledi,

2. Faza uveljavljanja odškodnine v primeru prometne nesreče: v tej fazi napišemo ugovor zoper prvo poravnalno ponudbo in ga vložimo v razumnem roku. Nato sledi s strani zavarovalnice 2. ponudba, ki jo prav tako zavarovalnica pošlje na vaš in naš naslov,

3. Faza uveljavljanja odškodnine v primeru prometne nesreče je v tistih primerih, kjer 2. ponudba še vedno ni zadovoljiva pa skupni presoji. Napišemo pritožbo in jo vložimo na 3 - člansko pritožbeno komisijo zavarovalnice (v komisiji je navzoč vodja oddelka, oseba, ki vodi vaš postopek in še dodatni sodelavec). Nato nam zavarovalnica pošlje še zadnjo 3. izvensodno ponudbo, ki je lahko višja ali pa vztrajajo pri že ponujenem denarnem znesku. Ko prejmemo odločitev pritožbene komisije, sledi preučitev in obrazložitev stranki o tem, ali je smotrno nadaljevati postopek, ki se ji reče sodni postopek.

4. Faza uveljavljanja odškodnine v primeru prometne nesreče je postopek, kjer stranki pošljemo na dom izjavo o tem, da se strinja z vložitvijo tožbe. Če stranka podpiše potrdilo o strinjanju z vložitvijo tožbe, napišemo tožbeni zahtevek in ga vložimo na pristojno sodišče.

Zavarovalnica v večini primerov po 2. poravnalni ponudbi nakaže nesporni del odškodnine, ker se s tem rešuje zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo 16. dan po vloženem zahtevku.

V primeru vložitve tožbe zavarovalnica nakaže že ponujeni znesek odškodnine. Tožba se vloži le še za razliko do popolne odškodnine v primeru prometne nesreče, ki jo želimo doseči.

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?

Potrebna dokumentacija in nasveti v primeru odškodnine za prometno nesrečo:

 • fotokopija prvega poškodbenega lista oz. prvega medicinskega izvida ( lahko samo kopijo ambulantnega kartona, če ste obiskali samo osebnega zdravnika in nimate namena do dodatnih obiskov bolnic ali zdravstvenih domov). Kopija ambulantnega kartona se dostavi šele, ko je aktivno zdravljenje zaključeno.
 • podatki o povzročitelju – samo registrska števila vozila, lahko tudi drugega vozila. Uporabna informacija je tudi kraj nezgode in pristojna policijska postaja, če je bila prisotna policija. Načeloma pa lahko sami ugotovimo pristojnost policije. V primeru poročila o prometni nesreči ni potrebno ničesar od tukaj navedenega posebej posredovati, saj je prometno poročilo zadostna podlaga.
 • Dodatno je zelo dobrodošlo potrdilo o znesku materialne škode za vozilo, v kolikor z njim razpolagate - le to je pomembno, ker moramo zavarovalnici izkazati, da ni šlo za naslonitev dveh vozil. Da je dejansko šlo za trk dveh vozil, kjer je možno utrpeti poškodbe, ki so pogoj za upravičenje do odškodnine za telesne poškodbe.
 • Naknadno lahko dostavite ali pošljete na info@odskodninaplaninsec.si, slike vidnih poškodb na telesu, tudi poškodovanih vozil in ostalih stvari, da še dodatno izkažejo intenziteto nesreče
 • fotokopija ostalih poškodbenih listov, izvidov specialistov, (s strani zdravnikov specialistov), izvid UZ, CT – slikanja, MR – slikanja, EMG -preiskave itd.
 • poročilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah (v kolikor ste fizioterapijo imeli)
 • bolniški listi, odločbe ZZZS (v kolikor ste zaradi nezgode bili v bolniškem staležu)
 • potrdilo o izpadu osebnega dohodka (v primeru izgube dela dohodka)
 • tri plačilne liste pred nezgodo in med časom zdravljenja vse plačilne liste
 • izjava stranke v kateri so napisane vse nevšečnosti, strah, težave, omejeno gibanje, rekreacija,…)
 • računi (v kolikor ste morali sami kupiti kakšna zdravila, medicinske pripomočke, rehabilitacijo, fizioterapijo, plačali prevoz, parkirnino,…)
 • dokazila o poškodovanih oz. uničenih stvareh (npr. oblačila, očala, telefon, prenosni računalnik,…)
 • potrdilo športnega kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti)
 • slike poškodovanega predela in vidnih poškodb (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, vreznine, brazgotine, podplutbe, otekline,…)
 • davčna številka
 • EMŠO
 • številka transakcijskega računa 
Priporočljivi nasvet: Po prometni nesreči poiščite zdravniško pomoč, četudi to v tistem času ni bilo potrebno, saj za razvoj poškodbenih diagnoz lahko traja nekaj dni, vi pa lahko zaradi prepoznega prvega posveta pri zdravniku izgubite pravico do odškodnine.

Povzročitelj prometne nesreče,
ki mu je očitana krivda in želi odškodnino za poškodbo pri prometni nesreči, dodatno še dostavi:
 • obvestilo o prekršku.
 • zavarovalno polico vozila, ki ima ao+ zavarovanje
V vednost: Če je nekdo sam kriv za prometno nesrečo in ni bila policija obveščenale ta ne more dobiti odškodnine - ostali udeleženci pa lahko. V primeru hospitalizacije policija sama preveri v bolnici relevantne informacije.  

Namreč rok za obvestitev policije je 24ur od prometne nesreče. Torej, če želi voznik, ki mu je očitana krivda pridobiti odškodninsko          upravičenje, mora obvestiti policijo in narediti test alkoholiziranosti ali narediti odvzem krvi. Pri enoslednih vozilih morajo motoristi še dodatni izkazati, da je šlo za tehnično brezhibno vozilo ( to velja le za primer očitane krivde za prometni nezgodo).

Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči je denarno nadomestilo oziroma finančna kompenzacija, ki jo oškodovanec prejme od povzročitelja prometne nesreče, oziroma njegove zavarovalnice, zaradi nastale škode (materialne in nematerialne), ki so nastopile kot posledica prometne nesreče.
Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči vam  pripada v naslednjih primerih, ki so istočasno tudi pogoj za  upravičenost do odškodnine;

 • če je na dvoslednem vozilu (osebni avto, kombi, avtobus, tovornjak,..) nastala vsaj minimalna očitna škoda, medtem ko na enoslednem vozilu   (motor, moped) minimalna povzročena škoda ni pogoj,
 • če ste na kraj nesreče poklicali policijo in je bil narejen policijski zapisnik ali ste pravilno in v celoti izpolnili in podpisali Evropsko poročilo,
 • v primeru, da je oškodovanec istočasno tudi povzročitelj prometne nesreče mora imeti le ta sklenjeno AO plus zavarovanje ter v roku 24 urs     strani policije opravljen test alkoholizirnosti (ne sme biti prekoračena vrednost alkohola, ki znaša 24 mg/l izdihanega zraka ali 0,5 g/l krvi),- če   ste najkasneje v roku 3 dni po prometni nesreči obiskali svojega osebnega ali urgentnega zdravnika (izjema so hude prometne nezgode, kjer je   zgornja meja obiska zdravnika 10 dni od nastale nezgode),
 • na prvem poškodbenem listu oziroma zdravniškem izvidu, morajo biti navedene vsaj minimalne diagnoze kot so; distensio, contusio,     commotio  celebri in ostale, oz. poškodbe vratu, glave, možganov, hrbtenjače, okončin, hrbta, notranje poškodbe in druge.

Pogoste poškodbe, ki se pripetijo v prometnih nesrečah, za katere vam pripada odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči so razdeljene v tri skupine in sicer;

 • lažje poškodbe pri prometni nesreči, kot so blagi pretresi možganov, blage udarnine, ureznine, nateg in zvin vratne hrbtenice, lažje udarnine prsnega koša, lažje bolečine v ramenih, zapestju, občutek mravlinčenja v rokah, vrtoglavice, slabost, posttravmatska stresna motja,
 • srednje hude poškodbe pri prometni nesreči, kot so udarci v glavo, izpahi in izvini zapestja, gležnja ali ramenskega obroča, lažje poškodbe zgornjega dela hrbtenice ali spodnjega ledvenega dela, zlomi rebr, zapestja, udarnine kolena, težji zvini zapestij in gležnja,
 • hude telesne poškodbe pri prometni nesreči, kot so zlomi stegnenice, zlomi lobanje, večkratni zlomi, kompresijski zlom reber, zlom kolka, zlom vratnih vreten, zlomi ledvenih vretenc, natrgane ramenske mišice ali natrgane kolenske vezi, zlom torakalne hrbtenice, poškodbe živca, amputacija in podobno.

Veliko oškodovancev se v resnici niti ne zaveda, da jim odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči ter vso ob tem nastalo škodo (tudi bodočo in nepredvideno!) po zakonu pripada, še manj pa je takšnih, ki se zaveda dejstva da je višina odškodnine za poškodbo pri prometni nesreči lahko  mnogo višja, kot si sami to lahko sploh predstavljajo.

Od česa je odvisna in kaj vse vpliva na višino odškodnine za poškodbo pri prometni nesreči?

 • Od vrste prometne nesreče,
 • od vrste diagnoz,
 • od vrste, intenzivnosti, resnosti in mesta poškodb,
 • od starosti, spola in zdravstvenega stanje osebe pred nastankom nezgode,
 • zahtevnost in dolžina predpisanih zdravljenj,
 • čas potreben za rehabilitacijo,
 • kakšne so specifike trajnih posledic,
 • od pravilnega in takojšnega ukrepanja po nastanku prometne nezgode (pridobiti policijski zapisnik ali Evropsko poročilo, prisotnost fotografij, takojšen obisk zdravnika, takojšjo pomoč usposobljenih strokovnjakov,..)
 • od delavnega mesta, ki ga je oškodovanec opravljal pred prometno nesrečo
 • od zavarovalnice iz kjer se črpa odškodnina
 • od sodnika, ki je zadolžen za odškodninski primer
 • od število vlog in pritožb

Eden izmed pomemnejših faktorjev, ki ima zelo velik vpliv na hitro, učinkovito in visoko denarno odškodnino za primer, da ste bili oškodovani v prometni nezgodi in vam pripada odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči je vsekakor si čimpreje poiskati usposobljeno strokovno pomoč, specializirano na civilnem in odškodninskem pravu, kjer vas bodo tekom celotnega postopka vodili, usmerjali, vas spodbujali, vam pomagali zbirati vso potrebno dokumentacijo, v vašem imenu vložili odškodninski zahtevek, morebitne pritožbe ali tožbe in na koncu postopka izterjali najvišjo možno odškodnino.


Objave v medijih
Certifikati in garancije
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
Odškodnina v primeru prometne nesreče in postopek 5.0 (100%) 21 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26