Odškodnina zaradi koronavirus cepljenja proti Covidu

odškodnina-koronavirus

Pravica do odškodnine v primeru škode na zdravju, ki je posledica cepljenja proti covidu-19 ali zdravljenja z zdravili proti covidu-19, ki imajo izdano začasno dovoljenje za uporabo, je urejena v 70. členu interventnega Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (ZDUPŠOP) ter 53.d členu Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB).

Kdo ima pravico do odškodnine zaradi cepljenja proti COVIDU?

Pravico do odškodnine ima posameznik, ki je cepljen ali zdravljen proti covidu-19 s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki ima ustrezno dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji. Ta oseba je upravičena do odškodnine v višini 60.000,00 evrov, če utrpi resno in trajno zmanjšanje svojih življenjskih funkcij.

V primeru smrti osebe, ki je bila cepljena ali zdravljena, pripada odškodnina njenemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju, s katerim je ta oseba živela v zunajzakonski skupnosti, ter staršem. To velja pod pogojem, da je bila umrla oseba otrok do 18. leta starosti ali otrok nad 18. letom starosti, če so ga starši dolžni preživljati ali je z njimi živel v trajnejši življenjski skupnosti. V tem primeru skupna odškodnina znaša 10.000,00 evrov.

V primeru smrti osebe, ki je bila cepljena ali zdravljena (kot navedeno zgoraj) in je bila tudi starš, pripada odškodnina mladoletnim ali polnoletnim otrokom, ki jih je bila oseba dolžna preživljati. V tem primeru znaša odškodnina 20.000,00 evrov.

Kolikšna je višina odškodnine zaradi posledic cepljenja COVID?

Odškodnina za škodo, ki je nastala cepljeni ali zdravljeni osebi, znaša 60.000,00 evrov in se izplača v enkratnem znesku.

V primeru smrti cepljene ali zdravljene osebe, ki je bila zakonec ali otrok, znaša odškodnina 10.000,00 evrov skupaj za njenega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja in starše umrlega otroka, če so ga bili starši dolžni preživljati.

V primeru smrti cepljene in zdravljene osebe, ki je bila starš, znaša odškodnina 20.000,00 evrov in je namenjena mladoletnim ali polnoletnim otrokom, ki jih je bila oseba dolžna preživljati.

Zagotavljanje odškodnine za posledice cepljenja.

Koliko dobim?
Izračunajte si višino odškodnine!
Odškodnine vse od 120.000€ in več

Telefon:

080 26 26


Delovni čas:

pon. - pet.: 08:00 - 16:00

Kako pridobiti odškodnino zaradi neželenih učinkov cepljenja proti COVID-19?

Odškodnina za posledice cepljenja

V primeru, da se po cepljenju proti covidu-19 pojavijo neželeni učinki, imamo sedaj pravico do finančne odškodnine.

V nadaljevanju bomo preučili, kdo lahko pridobi odškodnino zaradi cepljenja proti covidu-19, kdo jo izplača ter kakšna je višina te odškodnine.

Kdo lahko prejme odškodnino za posledice cepljenja COVID-19, v letu 2021?

Oseba, ki lahko prejme denarno odškodnino zaradi cepljenja proti covidu-19, je:

 • Oseba, ki je bila cepljena proti covidu-19 s strani zdravstvenega izvajalca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za opravljanje zdravstvenih storitev v skladu z ustreznimi zakoni o zdravstvu.
 • Prav tako lahko to odškodnino prejme oseba, ki ji je bilo predpisano zdravilo za zdravljenje covida-19 z začasnim dovoljenjem za promet, in sicer od zdravstvenega izvajalca z ustreznim dovoljenjem za opravljanje zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji, če je ta oseba utrpela škodo na zdravju, ki se kaže v hudi in trajni omejitvi življenjskih funkcij v skladu z določili, ki urejajo odškodninsko odgovornost za škodo, ki jo utrpi oseba zaradi obveznega cepljenja.

V primeru smrti osebe je lahko upravičenec do odškodnine njen zakonec ali partner, s katerim je ta oseba živela v zunajzakonski skupnosti, ali starši, če je bila umrla oseba otrok do 18. leta starosti ali otrok, starejši od 18 let, če so ga starši dolžni preživljati ali če je z njimi živel v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti.

V primeru smrti osebe so do odškodnine upravičeni njeni otroci, ki so mlajši od 18 let, ali starejši otroci, če je bila oseba dolžna skrbeti za njih ali če so z njo živeli v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti.

Kaj šteje kot škoda zaradi cepljenja proti koronavirusu?

Priznana je škoda na zdravju, ki se izraža v hudi in trajni omejitvi življenjskih funkcij. Škoda, ki je posledica strokovnih napak pri cepljenju ali neustrezne kakovosti cepiva, ni priznana kot takšna škoda. Če je škoda na zdravju ali smrt osebe, ki se je cepila, nastala zaradi napak strokovnjakov pri cepljenju ali zaradi neustrezne kakovosti cepiva, se za pravno odgovornost ali odgovornost proizvajalca cepiva uporabljajo predpisi civilnega prava.

Kje se vloži vloga za povračilo škode zaradi cepljenja proti koronavirusu?

Postopek za uveljavitev pravice do odškodnine se začne s predložitvijo vloge na ministrstvo za zdravje. Vloga se lahko vloži najkasneje v šestih letih od datuma cepljenja, če je cepljenje potekalo na ozemlju Republike Slovenije. Ministrstvo za zdravje lahko samostojno pridobi ali preveri informacije iz zdravstvene dokumentacije osebe, ki se je cepila. Vloženi podatki ostanejo zaupni.

Minister, pristojen za zdravje, odloča o pravici do odškodnine na podlagi odločitve invalidske komisije.

odškodnina-cepljenje-zaradi-Covida

Kakšna je višina odškodnine za posledice cepljenja v letu 2021?

Višina odškodnine za posledice cepljenja proti covidu-19 je naslednja:

 • Oseba, ki je utrpela škodo: 60.000 €
 • Zakonec ali partner osebe, s katero je oseba živela v zunajzakonski skupnosti: 10.000 €
 • Otroci osebe: 20.000 €

Preden lahko oškodovanec uveljavlja odškodnino, mora Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ali Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ovrednotiti škodo na zdravju ali smrt kot resen neželeni učinek cepljenja.

Rok za izplačilo odškodnine zaradi posledic cepitve proti koronavirusu

Odškodnina se upravičencu izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe. Odškodnina je oproščena plačila dohodnine.

Vloga se lahko vloži najkasneje v obdobju šestih let od dneva, ko je bilo cepljenje ali zdravljenje izvedeno.

Začetek postopka se izvede z oddajo vloge, ki jo mora upravičena oseba predložiti Ministrstvu za zdravje RS. Ta vloga mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek posameznika, ki je bil podvržen cepljenju ali zdravljenju,
 • ime in priimek osebe, ki uveljavlja pravico do odškodnine,
 • naziv in lokacijo zdravstvene ustanove ali druge pravne ali fizične osebe, kjer je bilo izvedeno cepljenje ali zdravljenje,
 • informacije in dokumentacijo o cepljenju ter morebitnih domnevnih posledicah cepljenja, kot so datum cepljenja, vrsta bolezni, proti kateri je bilo cepljenje izvedeno, domnevne posledice cepljenja, dokumentacija o zdravljenju teh posledic in druga relevantna dokumentacija.

Odločitev o upravičenosti do nadomestila

Minister za zdravje bo odločil o upravičenosti do nadomestila, in sicer na podlagi ocen Komisije za ugotavljanje vzročne zveze ter mnenja Invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Komisija bo preučila, ali ima predvideni negativni učinek po cepljenju resno naravo, v skladu s predpisi o zdravilih in predpisi o spremljanju varnosti zdravil za uporabo pri ljudeh, ter ali obstaja vzročna povezava med cepljenjem in morebitno škodo na zdravju ali smrtjo. Invalidska komisija bo podala mnenje o resnosti in trajnosti posledic za zdravje (v primeru smrti cepljene osebe mnenje Invalidske komisije ni potrebno).

Pravica do nadomestila bo s strani ministrstva za zdravje priznana le, če so izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:

 • Komisija je ugotovila, da gre za resen neželeni učinek po cepljenju ter vzročno povezanost med cepljenjem in škodo.
 • Invalidska komisija je mnenja, da se nastala škoda na zdravju izraža v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij.
 • Če ena od navedenih zahtev ni izpolnjena, bo Ministrstvo za zdravje zavrglo vlogo, proti tej upravni odločbi pa je mogoče sprožiti upravni spor.

Priznano nadomestilo bo običajno izplačano v 30 dneh po pravnomočnosti upravne odločbe.

Pri oddaji vloge in pri izdaji odločbe ni treba plačati upravne takse. Nadomestilo, ki je priznano, ne bo obdavčeno z dohodnino.

 

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletna stran uporablja piškotke
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razlikujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

x
080 26 26