Odškodninska poravnava - Vrste odškodnine

Odškodninska poravnava

ODŠKODNINSKA PORAVNAVA - KDAJ VAM PRIPADA ODŠKODNINA IN VRSTE ODŠKODNINE


Odškodninska poravnava ali tako imenovana odškodnina je denarno ali drugo nadomestilo, ki jo prejme vsak oškodovanec, kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v prometni nesreči, delavni nesreči, nesreči na javni ali zasebni površini, torej v okoliščinah, kjer je prišlo ali do materialne škode, raznih poškodb, trpljenja, bolečin in drugih nevšečnosti, zmanjšanja ugleda, invalidnosti ali smrti.

Kdaj vam torej pripada odškodninska poravnava?

  • Kadar je prišlo do zmanjšanja vašega premoženja (nastanek materialne škode na avtomobilu, opremi,...),
  • kadar bodočega premoženja ni možno več ustvariti (izgubljen prihodek, dobiček, izgibljene bodoče priložnosti,..),
  • kadar so nastopile bolečine, poškodbe, posttravmatski stres, strah zaradi nekega dogodka, invalidnost, smrt,
  • kadar so tako za udeleženca, kot za njihove svojce zaradi hudih telesnih poškodb nastale nove in močno spremenjene življenjske razmere,
  • kadar je bil omadeževan ugled osebe, kar je posledično vplivalo na spremenjene okoliščine poteka njegovega življenja.
Najpogostejši primeri odškodninske poravnave so ravno v primerih, ko se zgodi prometna nesreča ali delavna nesreča. Po zakonu namreč vsakemu, ki je bil zaradi dogodka oškodovan pripada odškodnina, oziroma odškodninska poravnava, za vse poškodbe, bolečine (tako fizične, pdihične kot duševne), nastalo materialno škodo,... zato je prav, da ste o tej tematiki poučeni in razpolagate z vsemi potrebnimi in pomembnimi informacijami.

Nemalo oškodovancev ne razpologa z informacijo, da odškodninska poravnava v primeru hude prometne nezgode, ki je imela za posledice invalidnost, pripada denarno nadomestilo tudi njihovim svojcem. Ravno tako so upravičeni do odškodnine najožji člani, tudi kadar gre za smrtni primer.

Odškodninska poravnava pomeni sklenitev sporazuma v obliki denarnega zadoščenje za vso utrpelo materialno škodo (škoda na vozilu, poškodovane ali uničene stvari, opreme, oblačil,...), kot tudi za vso utrpelo nematerialno škodo (telesne poškodbe, fizične bolečine, duševne bolečine, postrtavmatski stres, strah,..).

Poznamo torej dve vrsti odškodninske poravnave in sicer;
  • Odškodninska poravnava za materialno škodo-premoženjsko škodo,
  • odškodninska poravnava za nematerialno škodo-nepremoženjsko škodo.

Odškodninska poravnava za materialno-premoženjsko škodo

Med matererialno škodo ki se kaže na oškodovančevem premoženju, štejemo vsakršno stvar, ki se je tekom neljubega dogodka poškodovala ali uničila, kot na primer osebni avto ali drugo vozilo, mobitel, prenosnik ali katera druga vredna stvar, oblačila, čelada, prenosni kovček, kolesa na vozilu in podobno. Sledijo izgube dohodka, nižja plača zaradi bolniškega staleža, novo nižje dedelovno mesto, izgubljene bodoče nagrade in napredovanja, novo nastali stroški zaradi potrebne pomoči (rehabiilitacija, pomoč v gospodinjstvu in pri ostalih aktivnostih, pomoč pri varstvu otrok,...) in vsi preostali stroški, kot so prevozi, nakupi opreme in podobno.

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?

Odškodninska poravnava za nematerialno-nepremoženjsko škodo

Se v nasprotju z materialno škodo ne odraža na oškodovančevem premoženju. Sem sodi vsa nastala škoda, ki pred samim dogodkom ni bila prisotna in je posledica neljubega dogodka, kot so bolečine, poškodbe (odrgnine, otekline, opekline, zvini, zlomi, udarnine, opekline, razne nevšečnosti povezane z zdravljenjem (vožnje in čakanje na preglede, slikanja in preiskave,..), zmanjašne življenske aktivnosti, skaženosti, duševne bolečine, posttravmatski stres, prisotnost strahu, okrnitev ugleda in podobno. Pri nematerialni škodi v primerjavi z materialno škodo ni možno z odškodninsko poravnavo povrniti prvotno stanje, zato gre v tem primeru za denarno odškodninsko poravnavo, ki oškodovancu nudi zadoščenje, s katero si lahko težave vsaj omili.

Odškodninska poravnava se loči glede na to ali gre za sodno poravnavo ali izvensodno poravnavo.

Odškodninska poravnava kot sodna poravnava

Pomeni ureditev spora ali negotovega pravnega razmerja med vsaj dvema strankama z končnim ciljem doseči obojestranski sporazum. Sodna poravnava je pogodba v pisni obliki, ki jo stranke v postopku sklenejo pred sodiščem in ima zato status odločbe, torej pravnomočnost in izvršljivost odločbe in je končna odločitev vedno prepuščena sodniku.

Odškodninska poravnava kot izvensodna poravnava

Pomeni ureditev sporazuma oziroma dogovora brez vmešavanja sodišč, v obliki klasične pogodbe ali izvensodnega zapisa udeleženih strank, ki se o sporazumu dogovorijo same ali s pomočjo posrednika (odvetnik, pravni svetovalec,...) in gre predvsem za reševanje spora med upnikom in dolžnikom. Praksa izvensodne poravnave je v primerih, ko gre za zadeve oziroma ljudi, ki si med seboj pretežno zaupajo in v primerih, ko ima čas odločilni pomen za rešitev določenega primera/situacije ali ko je možno doseči sporazum ter se izogniti nepotrebno porabljenem času, energiji in denarju. Je pa pomemben podatek, da izvensodba poravnava nima učinka pravnomočne sodne odločbe in v primeru ne upoštevanja, oziroma neizpolnitve le te, je še vedno potrebna sodna pravda. Pri izvensodni poravnavi gre za izjemno hiter, enostaven, finančno sprejemljiv in predvsem učinkovit način in postopek reševanja spora.

Izvensodna poravnava je v primeru odškodninskih zahtevkov za primer prometnih nesreč, delavnih nesreč ali drugih nesreč, odškodninska poravnava, ki je najpogostejša. V manjšini so tisti primeri, ki se končajo na sodišču kot oblika sodne poravnave. Izvensodna poravnava omogoča kakovostno komunikacijo, saj enakopravno sodelujeta obe strani (občutek najboljšega možnega izidada), kar ohranja dober občutek, kakovosten medsebojni odnos, samospoštovanje in v končni fazi ob zaključku procesa, lastno zadoščenje ob najboljši možni rešitvi. Dejstvo je, da je izvensodna poravnava bistveno hitrejša kot sodna poravnava, saj je ta lahko rešena v že nekaj tednih, v primeru sodnih poravnav pa se reševanje običajno šteje v nekaj mesecih ali celo letih.

Večini od nas se je že pripetila nesreča ali smo se kdaj poškodovali, ne glede na to čigava je bila krivda. Dejstvo je, da nam v takšnem primeru pripada in smo upravičeni za povračilo nastale škode v obliki odškodninske poravnave ali tako imenovane odškodnine. Škoda se šteje za vsako prikrajšanje, ki jo oškodovanec utrpi kot oseba ali na svojem premoženju.

Obligacijski zakonik pravi, da je vsak oškodovanec, seveda če okoliščine primera to opravičujejo, upravičen do pravične denarne odškodnine za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki pa ni odvisna od premoženjske škode.

Odškodninska poravnava vam torej pripada, vendar se je potrebno zavedati dejstva, da če želite doseči primerno in pravično denarno nadomestilo, je za vas najbolje, da se obrnete oziroma si poiščete strokovno pomoč usposobljenih pravnikov na področju civilnega in odškodninskega prava, saj vam bo le z njihovo pomočjo v najhitrejšem možnem času uspelo doseči najvišjo možno odškodnino.

Odškodninska družba Planinšec je vsekakor odlična izbira. Strokovni tim pravnikov, specializiranih na področju odškodninskih zahtevkov, z dolgoletnimi izkušnjami in posluhom do človeka, so tu da vam pomagajo, vas spremljajo tekom celotnega procesa, vam svetujejo, vas usmerjajo, v vašem imenu vložijo odškodninski zahtevek in z vašim pooblastilom dosežejo pravično in visoko odškodnino, ki si jo morda ne predstavljate, si jo pa vsekakor zaslužite.

Kadar je odškodninska poravnava vaša zgodba, je pravna pisarna Visoka odškodnina Planinšec zagotovo vaša prava izbira.


Objave v medijih

mm


Certifikati in garancije

c


ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
Odškodninska poravnava - Vrste odškodnine 5.0 (100%) 23 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26