Prijava poškodbe pri delu in obrazec za prijavo

Poškodba na delovnem mestu

PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU, NAPOTKI IN UKREPI

Dejstvo je, da smo v današnjih časih zaposleni na svojih delovnih mestih vedno bolj obremenjeni, pritiski in pričakovanja nekaterih delodajalcev se občutno povišujejo, delovni pogoji so ponekod še vedno neprimerni, obseg delovnih nalog se marsikje povečuje, delovni čas daljša, vedno več je bolniških staležev, prisotni so slabi odnosi, pomanjkanje je prostega časa in umirjenega življenja, kar vse skupaj zagotovo prispeva k nastanku nezgod pri delu, ki jih je na žalost še vedno preveč.

Nesreča na delovnem mestu je opredeljena kot nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavcu, zakon pa v 41. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu določa, da je v tem primeru obvezna prijava poškodbe na delovnem mestu.

Od začetka januarja 2013 velja nova opredelitev poškodbe pri delu. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 66. členu določa, da se poškodba pri delu šteje kot;

 • Poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je zavarovanec zavarovan,
 • poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti,
 • obolenje, ki je neposredna ali izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Poznavanje zakonitosti povezanih z poškodbami na delu, dolžnosti, ki jh mora delodajalec izpolniti ob sami nesreči ob delu, vsi postopki in ukrepi o katerih moramo biti seznanjeni kot udeleženec delovne nesreče in o tem kako poteka prijava poškodbe pri delu so tiste informacije s katerimi bi vas želeli seznaniti, saj vam bodo lahko v veliko pomoč.

Na podlagi določila v 41.členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št.43/11) se mora z strani delodajalca oziroma vodje delavca izvesti prijava poškodbe pri delu in sicer na pristojni Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Prijava poškodbe pri delu je nujna v naslednjih primerih;

 • Smrtne poškodbe,
 • nezgode pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni,
 • kolektivne nezgode pri delu (poškodovanih je več delavcev, ne glede na število odsotnosti z dela),
 • nevarnega pojava, kar pomeni prijavo vsakega dogodka, ki povzroči ali potencialno predstavlja nastanek premoženjske škode večje vrednosti ali je bilo oziroma bi lahko bilo ogroženo zdravje in življenje delavcev oziroma bi lahko prišlo, do poškodbe delavcev, zaradi katerih, bi bil lahko delavec nezmožen za delo (sem ne štejejo dogodki, ki imajo za posledico veliko premoženjsko škodo, ki pa ni neposredno povezana z varnostjo in zdravjem pri delu, kot na primer razpad elektroenergetskega sistema),
 • ugotovljene poklicne bolezni.

V primeru, da se zgodi delovna nesreča z smrtnim izidom, mora delodajalec oziroma nadrejeni takoj poklicati policijo na kraj nezgode.

Prijava poškodbe pri delu in ukrepi, ki jih je potrebno izvajati, ko za posledico delovne nesreče utrpite telesne poškodbe;

 • Če to lahko, jasno in glasno opozorite najbližje sodelavce, da se vam je zgodila nesreča,
 • o dogodku, nemudoma obvestite nadrejeno osebo ali osebo, ki je zadolžena za varnost in zdravje pri delu,
 • osebe, ki so naj bližji oškodovancu, so dolžne oškodovancu nuditi prvo pomoč po svojih najboljših zmožnostih, poklicati nujno medicinsko pomoč ter zavarovati kraj neseče,
 • oškodovancu neposredno nadrejena oseba je o nastali nezgodi in telesnih poškodbah dolžna obvestiti direktorja podjetja in strokovnega delavca, ki je zadolžen za varstvo pri delu,
 • naloga strokovnega sodelavca za varstvo pri delu je, da opravi ogled poškodbe, ugotovi vzroke za nastalo nezgodo, ter predlaga ukrepe za preprečevanje podobnih nesreč,
 • poskrbimo, da tako mesto nesreče, kot poškodbe na oškodovancu ostanejo nespremenjene do prihoda Republiškega inšpektorja za delo,
 • vsi očevidci, neposredni vodja, direktor, ter pooblaščeni strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu, morajo počakati vse do prihoda inšpekcijske službe oziroma policije, če ste jih poklicali,
 • lahko se najprej izpolne interni obrazec za prijavo nezgode pri delu (potrebno je natančno napisati kje, kdaj, kako in zakaj je prišlo do delovne nesreče),
 • nujno izpolniti  ER8 obrazec, ki je izključno namenjen  prijavi nezgode pri delu,
 • obrazec izpolne nadrejeni, oziroma neposredni vodja del in oseba, ki je opravila strokovni ogled
 • izpolnjen obrazec je potrebno poslati osebnemu zdravniku ter na Inšpektorat Republike Slovenija za delo, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
 • po vseh opravljenih formalnostih obiščite svojega ali urgentnega zdravnika, da se vaš primer evidentira (četudi menite, da niste utrpeli resnejših poškodb ali ne čutite nobenih bolečin).
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?

Kaj moramo vedeti, ko izpolnjujemo ER8 obrazec;

 • Rok za izpolnitev in oddajo je tri dni od dneva poškodbe,
 • obrazec je potrebno izpolniti v 4 izvodih, katere pregleda in potrdi zdravnik (en izvod se vrne delodajalcu, en izvod se hrani v medicinski dokumentaciji, dva izvoda pa sta namenjena izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, od katerih en izvod prejme Nacionalni inštitut za varovanje zdravja),
 • prijava poškodbe pri delu se običajno izpolni skupaj z strani vodja delavca in strokovnega delavca za varnost pri delu.

Ostali koristni napotki, ko nastopi prijava poškodbe pri delu;

 • ER8 obrazec je možno kupiti v knjigarnah ali si na natisniti v štirih izvodih na naslednji povezavi  https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pnpd_ivz_obrazec_v04.pdf,
 • za izpolnjevanje ER8 obrazca potrebujete tudi navodila za izpolnjevanje, šifrante ter opis in pojasnila posameznih podatkov,
 • vsak izpolnjen obrazec z strani delodajalca mora dopolniti izbrani zdravnik poškodovanca,
 • tudi vse zamozaposlene osebe, so dolžne prijaviti nezgodo pri delu inšpekcijski službi, v primeru, da so nezmožni za delo več kot tri delovne dni (enako velja za prijavo v primeru ugotovljene poklicne bolezni in nevarnega pojava),
 • prijava poškodbe pri delu naj se izpolni čim preje, saj je izpolnjen obrazec podlaga za koriščenje pravic vsakega oškodovanca, ki mu pripadajo po zakonodaji.

Prijava poškodbe pri delu je torej  prvi, nujen in osnovni korak za nadaljnjo uveljavljanje odškodninskega zahtevka oziroma odškodnine, ki vam po zakonu pripada za vso nematerialno in materialno škodo, nastalo zaradi delovne nesreče. V tem primeru, vam svetujemo, da pridobite naslednje;

 • fotografije vseh nastalih poškodb, materialne škode (uničena očala, mobilni telefon,..), ter okoliščin nezgode,
 • izjave prič, ki so bile prisotne ob samem dogodku in so videle kaj se je zgodilo,
 • vso zdravstveno dokumentacijo od prvega obiska osebnega ali urgentnega zdravnika, do vseh nadaljnjih napotnic, izjav specialistov, kartončkov rehabilitacije, skratka vso dokumentacijo, ki vam jo izdajo v zdravstvenih ustanovah in so na kakršenkoli način povezane z vašo poškodbo,
 • bolniški listi in ostala dokazila o bolniškem staležu ter izgubi dohodka (odločbo ZZZZS),
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela, kot so dnevnice, nagrade in podobno,
 • dokazila zaradi morebitnih oškodovanj na ostalih področjih, kot so dopolnilno delo, študij, športne aktivnosti, glasbene aktivnosti in ostalo,
 • pravilno izpolnjen ER 8 obrazec,
 • v primeru, da je bila na kraju nesreče poklicana policija, policijski zapisnik ali podatek, katera policijska postaja je obravnavala vaš primer,
 • dokazila o drugih izgubah dohodka,
 • kopije nezgodnih zavarovanj, če jih imate sklenjene,
 • fotokopija potrdila pogodbe o zaposlitvi.

Ko bo prijava poškodbe pri delu za vami in bo sledila oddaja odškodninskega zahtevka, je najboljši nasvet ki ga boste dobili ta, da se ne odločate za samostojno vlaganje, temveč si pri tem poiščite ustrezno, strokovno usposobljeno in izkušeno podjetje, pravnika ali odvetnika, ki vam bo na tej poti pomagal in  vam zagotovil pravično in najvišjo možno odškodnino v najkrajšem možnem času.

Visoka odškodnina Planinšec je zagotovo vaša prava odločitev, saj gre za strokovnjake iz odškodninskega področja, ki imajo 10-15 let izkušenj z odškodninami, vsak primer posebej obravnavajo celostno, strokovno in transparentno, se mu do potankosti posvetijo, izkažejo predanost in razumevanje, vam brezplačno nudijo svetovanja, podporo in pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije, v vašem imenu vlagajo odškodninski zahtevek, pritožbe in ostale vloge ter z vašim pooblastilom dosežejo odškodnino, ki si jo zagotovo zaslužite! Več informacij pa na naši spletni strani.


Objave v medijih
Certifikati in garancije
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
Prijava poškodbe pri delu in obrazec za prijavo 0.0 (0%) 0 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26