Odškodnina za prometno nesrečo. Skupaj z nami do visoke odškodnine

ODŠKODNINA ZA PROMETNO NESREČO JE LAHKO Z NAŠO POMOČJO ZELO VISOKA.
PRIDOBI SE OD ZAVAROVALNICE.

080 26 26 - BREZPLAČEN KLIC!

VEČ TISOČ UDELEŽENCEV PROMETNIH NESREČ JE ŽE OBISKALO NAŠE PISARNE.

 

 ALI MI PRIPADA ODŠKODNINA ZA PROMETNO NESREČO?
Zakaj vam uredimo nadpovprečno visoko odškodnino?

Odškodnina v primeru prometne nesreče, ob kateri obiščete zdravnika, vam pripada po zakonu!

Ste zaradi prometne nesreče, v kateri ste bili udeleženi kot voznik ali sopotnik oziroma kot motorist, pešec, voznik traktorja, kolesar ali  povzročitelj nezgode utrpeli telesne poškodbe in obiskali bolnišnico, zdravstveni dom ali osebnega zdravnika? V vseh naštetih situacijah vam pripada denarna poravnava in odškodnina, ki je lahko zelo visoka, še posebej če vam v postopku pomaga pravni strokovnjak. Odškodnina za prometno nesrečo se pridobi od zavarovalnice. Proti zavarovalnicam vlagamo odškodninske zahtevke, ugovore, pritožbe in tožbe. Vrhunska strokovna specifikacija odškodninskega zahtevka in tehnično pravilno voden postopek sta osnova za pridobitev visokih zneskov. Ves postopek pri nas je brezplačen, saj smo vezani le na uspeh.

Ne odlašajte predolgo. Odločite se za nas!
Strankam z različnimi brezplačnimi napotki oziroma svetovanji že več let svetujemo na začetku postopka in v času zdravljenja. Prej, kot nas boste kontaktirali, višja bo vaša odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči, saj je pomembno pravilno ravnati že takoj po nezgodi in v postopku zdravljenja. Tisti, ki čakate, da se zdravljenje zaključi, ste v zmoti. Med postopkom zdravljenja vas temeljito obravnavamo kot svojo stranko, odškodninski zahtevek pa vložimo šele ob zaključenem zdravljenju. Na začetku zdravljenja lahko v primeru srednje hudih in hudih poškodb pri prometni nesreči vložimo akontacijski odškodninski zahtevek za izplačilo delne odškodnine, ker bo zdravljenje trajalo dalj časa. Izplačani del odškodnine za prometno nesrečo zavarovalnica kasneje seveda valorizira v končni znesek.

Odškodnina za prometno nesrečo bo vaša le v primeru, da je odškodninskemu zahtevku dodana vsa potrebna dokumentacija ter da je ta oddan pravočasno. V primeru, da ste imeli prometno nesrečo, se je zato pametno čim prej obrniti na strokovnjaka, ki vam lahko nudi pravno pomoč in vam pomaga do tega, da bo vaša odškodnina za prometno nesrečo čim višja!Odločite se za vrhunske odškodninske specialiste, ki udeležencem prometnih nesreč zaradi obiska bolnišnice, zdravstvenega doma ali osebnega zdravnika uredijo visoke odškodnine za prometno nesrečo. Imamo ugodne provizije. Več tisoč udeležencev prometnih nesreč je že obiskalo naše pisarne. Odškodnina za prometno nesrečo je vaša pravica.

V ZNANIH MEDIJIH ( DELO, SLOVENSKE NOVICE, FINANCE itd. ) IMAMO OBJAVLJENIH VELIKO STROKOVNIH ČLANKOV, KI DOKAZUJEJO NAŠO PROFESIONALNOST, PREDVSEM NA PODROČJU PROMETNIH NESREČ. VSEKAKOR SMO KOT VAŠ ZASTOPNIK VREDNI ZAUPANJA!

ODLOČITE SE ZA NAS, SAJ VAM GARANTIRAMO VISOKO IZPLAČILO!

poškodbe pri prometni nesreči in odškodnina

Kako visoka je lahko poravnava? Zneski odškodnin za prometno nesrečo:

 • Odškodnina za prometno nesrečo v primeru prvega obiska bolnišnice ali osebnega zdravnika, ob katerem ni ugotovljenih resnih poškodb, je najmanj 1.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za telesne poškodbe pri prometni nesreči, pri kateri gre za lažje klasične diagnoze, kot so: (COMMOTIO CEREBRI) pretres možganov, (CONTUSIO CAPITIS REG. FRONTALIS) udarnine glave,(DISTORSIO COLUMNAE VERTEBRALIS CERVICALIS) zvin vratne hrbtenice, (CONTUSIO OMAE) udarnina ramena,(EXCORIATIONES) rane, (DISTENSION) zvini, (CONTUSION) udarnine, je: od 1.200,00 EUR do 14.500,00 EUR, odvisno od trajanja zdravljenja in posameznih težav.
 • Odškodnina za prometno nesrečo kjer ste utrpeli za klasičen zlom (FRACTURA) ali počenost (FISSURA), ki se zaceli v roku enega do dveh mesecev je: od 4.000,00 EUR do 15.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za zakomplicirani zlom, kompresijski zlom ali prelom, ter za natrgane mišice (RUPTURUM), je: od 8.000,00 EUR do 25.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za večkratne oz.  večfragmentalne zlome ter težje telesne poškodbe mišic ali živca, je : od 15.000,00 EUR do 75.000,00 EUR.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za odlom (ABRUPTIO) ali poškodbo živca, pri kateri gre za trajne posledice je enaka, kot pri težjih zlomih in natrganih mišicah.
 • VIŠINA ODŠKODNINE za dan hospitalizacije: okoli 1.000,00 EUR. Gre za pravne standarde, ki so ovrednoteni glede na sodno prakso za nepremoženjsko škodo.

višina odškodnine ao+

 

Koliko dobim?
Izračunajte si višino odškodnine!
Odškodnine vse od 120.000€ in več

Telefon:

080 26 26


Delovni čas:

pon. - pet.: 08:00 - 16:00

 

Zakaj dosegamo tako visoke denarne odškodnine v primeru prometne nesreče?

Tako visoke denarne zneske dosegamo zato, ker vsak odškodninski zahtevek ali ugovor oz. pritožbo specificiramo in ovrednotimo na podlagi več sodb in sklepov, pri katerih so bili za podobne primere na slovenskih sodiščih in pritožbenih komisijah zavarovalnic, doseženi najvišji zneski odškodnin oziroma so bile za podobne primere izdane sodne odločbe z najvišjimi odškodninami. Ravnamo se po posebnem digitalnem programu sodne prakse PisRS, s pomočjo katerega za vsak posamezni primer pregledujemo denarno ovrednoteno odškodninsko prakso višjih sodišč. Smo (pri)znani pravniki za odškodnine na območju Slovenije. Imamo veliko objavljenih člankov za različne specifične primere na področju prometnih nesreč.

Prometna nesreča ni šala in v veliko primerih pride do poškodb, ki vplivajo na naše zdravje, počutje in možnost opravljanja dela.

glavobol po prometni nesreči

Odškodnina zaradi telesne poškodbe v primeru prometne nesreče je lahko višja tudi zaradi elementa psihičnega stanja:

Pravna praksa loči primarni strah, ki ga oškodovanec utrpi ob samem škodnem dogodku (intenzivno in kratkotrajno čustveno stanje, ki ga spremljajo telesni pojavi in traja nekaj ur, izjemoma nekaj dni), kot podlago za prisojo odškodnine iz naslova strahu pa praksa priznava tudi sekundarni strah, ki ga oškodovanec trpi v procesu zdravljenja posledic škodnega dogodka. Slednji se opredeljuje kot zaskrbljenost ali bojazen za izid zdravljenja, v taki obliki pa lahko traja nekaj mesecev.

Prometna nesreča ne povzroči samo fizičnih poškodb, razvije se lahko tudi posttravmatska stresna motnja, ki se prizna na podlagi medicinskega izvida psihologa ali psihiatra.

Katera dokumentacija je potrebna za uveljavitev odškodnine pri prometni nesreči?

Odškodninskemu zahtevku pri prometni nesreči je obvezno treba priložiti tudi vso potrebno dokumentacijo. Pomanjkljiva dokumentacija je namreč eden od razlogov, zaradi katerega lahko zavarovalnica vaš zahtevek zavrne, čemur se izognete tako, da skrbno pripravite vse papirje, izvide in vse ostalo, s čimer lahko dokažete posledice, ki jih je imela nesreča na vaše življenje.

Če želite pri zavarovalnici vložiti odškodninski zahtevek in prejeti izplačilo, bodo za to potrebni različni dokumenti, podatki (EMŠO, davčna številka in številka bančnega računa) in dokazno gradivo. Nekatere med njimi je obvezno priložiti zahtevku, drugi pa sicer niso obvezni, a jih je vseeno priporočljivo priložiti, saj lahko z njimi povečate možnosti za izplačilo odškodnine oziroma vplivate na to, kako visoko bo izplačilo.

Pri oddaji zahtevka so potrebni:

 • vaši osebni podatki (EMŠO, davčna številka in številka bančnega računa),
 • podatki o povzročitelju nesreče (predvsem registrska številka vozila),
 • policijski zapisnik o nesreči, če ta obstaja,
 • fotokopija vseh medicinskih izvidov ali vašega zdravniškega kartona,
 • bolniški listi in druga dokumentacija, s katero lahko dokazujete potek zdravljenja,
 • potrdilo o vrednosti materialne in nematerialne škode, ki jo je utrpelo vaše vozilo,
 • fotografije poškodovanega vozila, uničenih predmetov v njem in vaših poškodb,
 • potrdilo o izpadu dohodka v času zdravljenja ali bolniškega staleža,
 • morebitni računi za nakup medicinskih pripomočkov, zdravil, plačilo fizioterapij itd.,
 • različni drugi dokumenti in dokazno gradivo.

Poleg vsega naštetega mora udeleženec prometne nesreče pripraviti in podpisati tudi izjavo, v kateri čim bolj natančno opiše vse telesne poškodbe, fizične in psihične bolečine, strahove, posledice in težave, s katerimi se sooča po nesreči.

 VIŠINA ODŠKODNINE za zelo hude telesne poškodbe (amputacije, invalidnosti ... ): do 500.000,00 EUR.

visoka denarna poravnava ob prometni nezgodi

Ste zaradi bolniškega staleža utrpeli izpad dohodka ali izgubo dobička? Posebej bomo vložili tudi zahtevek za povrnitev izpada dohodka ali izgube dobička, ki sta nastali v času bolniškega staleža. Potrebujemo od tri do šest plačilnih list ali drugih dokazil pred nezgodo in vse plačilne liste ali druga dokazila v času bolnškega staleža.

Odškodnina za prometno nesrečo v primeru materialnih stroškov

Zaradi udeležbe v prometni nesreči pa lahko nastanejo tudi različni materialni stroški, ki nikakor niso vezani le na poškodbe avtomobila, kot misli marsikdo. Popravilo slednjih običajno tako ali tako brez težav povrne zavarovalnica, vendar pa lahko oseba, ki je bila udeležena v prometni nesreči, utrpi tudi drugo materialno škodo. V nesreči se lahko poškodujejo tudi različni predmeti, ki jih prevažamo v avtomobilu (recimo prenosni računalnik, fotoaparat itd.), prav tako pa lahko zaradi zdravljenja lahko pride do izpada dohodka ali dobička.

V primeru, da ste zaradi poškodb, ki ste jih utrpeli v nesreči, recimo potrebovali krajše ali daljše zdravljenje v bolnišnici, v tem času niste mogli opravljati svojega dela, zato je prišlo do izpada dohodka. Če imate podjetje, pa to zaradi vašega zdravljenja v bolnišnici ni moglo nemoteno poslovati, zaradi česar ste utrpeli izpad dobička. Enako velja v primeru, da ste morali zaradi nesreče koristiti bolniški stalež, zato vam v tem primeru pripada ustrezna odškodnina za prometno nesrečo, ki vam bo povrnila vso nastalo materialno škodo.


Za hude telesne poškodbe v primeru prometne nesreče uredimo še bodočo materialno škodo.

Bodoča materialna škoda:

Zaradi nezmožnosti pridobitne dejavnosti se upošteva bodoči predvideni mesečni izgubljeni zaslužek, ki se izračuna za ves čas posameznikove predvidene delovne dobe, ker je oseba, ki je postala invalid popolnoma izgubila pridobitno delovno zmožnost. Pri mladi osebi se pridobi doživljenjska mesečna renta ali kapitalizirana renta, ki se poplača v enkratnem znesku. V slednjem primeru je treba izkazati tehten razlog, ki predstavlja pogoj za izplačilo enkratnega zneska. Pri starejših osebah ali osebah, ki imajo blažjo obliko ohromelosti telesa, se načeloma pridobi mesečna renta do spremenjenih okoliščin. 
V bodočo materialno škodo se štejejo tudi vsi predvideni stroški, ki predstavljajo doživljenjsko profesionalno nego pomoči na domu  vsaj 1.300,00 evrov na mesec. Seveda so vključeni še ostali pričakovani bodoči stroški.

Že nastala materialna škoda zajema:
 

- investicijo v prenovo bivalnega prostora, v katerem bo invalidna oseba prebivala,
- porabo že izdanih stroškov za tujo profesionalno nego pomoči,
- nakup raznih medicinskih pripomočkov,
- morebitni izpad prihodka,
- itd.

Odškodnino uredimo tudi osebam osebe, ki je postala invalid. 


Visoka izplačila in nizke provizije so naša vrlina! Vsem svojim strankam omogočamo uveljavljanje odškodninskega zahtevka, brez strahu pred visokimi provizijami in nizkimi zneski odškodnin.
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?

Naše prednosti:

 • brezplačni posveti in tudi ves postopek;
 • vezani le na uspeh;
 • tudi možnost gotovinskih izplačil;
 • strokovni in izkušeni, saj zaposlujemo le ljudi z izkušnjami v pravnih, odvetniških in zavarovalnih podjetjih;
 • ugodni, saj delamo zgolj za minimalno nagrado, ki se poplača šele ob izplačilu odškodnine;
 • predani, saj se vsakemu primeru popolnoma posvetimo;
 • ažurni in hitri, saj odškodninski zahtevek vložimo v roku 1 delovnega dne po prejemu vašega podpisanega pooblastila.
 • odškodnina za prometno nesrečo je eno izmed naših najbolj uspešnih področij
povzročitelj prometne nesreče in odškodnina

Do naših strank smo:

 • enostavno dostopni, saj smo vam v pisarni na voljo za nasvet kadarkoli in kolikokrat želite, prav tako pa nudimo pomoč prek telefona, elektronske pošte in spletnega svetovanja v živo;
 • prijazni, saj imamo vsi zaposleni razvit občutek za ljudi in vam v samem postopku predano svetujemo, da dosežemo skupni cilj clij - čim višjo odškodnino;
 • pošteni, saj pri nas dobite poravnalno ponudbo ali obvestilo o nakazilu odškodnine na dom neposredno od zavarovalnice in ste redno seznanjeni z vsemi novimi dogodki v postopku;
 • zanesljivi, saj se držimo vseh obljub in dogovorov.


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 1. V kakšnem primeru mi pripada odškodnina za prometno nesrečo?

Odškodnina za prometno nesrečo je določena z zakonom in pripada vsakomur, ki je utrpel kakršnokoli telesno ali duševno oškodovanje, ki je nastalo kot posledica prometne nesreče. Pri tem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji in sicer:

 • vidna oziroma minimalna škoda na dvoslednem vozilu (osebni avto);
 • izpolnjeno evropsko poročilo o prometni nesreči ali policijski zapisnik;
 • obisk zdravnika, ki naj se zgodi najpozneje tri dni od nastanka prometne nesreče;
 • v medicinski dokumentaciji morajo biti napisane vsaj minimalne diagnoze, kot npr; CONTUSIO, DISTENSIO, COMMOTIO CEREBRI in druge.
 1. Katero dokumentacijo potrebujem za izplačilo odškodnine v primeru nesreče v prometu?

V primeru, da vam pripada odškodnina za prometno nesrečo, je treba vložiti odškodninski zahtevek in poleg priložiti naslednjo ustrezno dokumentacijo:

 • izpolnjeno in podpisano evropsko poročilo o prometni nesreči
 • policijski zapisnik o nesreči, v primeru, da ste ga naredili
 • kopije izvidov in zdravstvene dokumentacije ali vaš osebni zdravniški karton
 • bolniške liste, ki dokazujejo potek zdravljenja
 • potrdilo o vrednosti nastale materialne in nematerialne škode, ki jo je utrpelo vaše vozilo;
 • dokazila o vseh ostalih uničenih stvareh v prometni nesreči (očala, prenosnik, oprema, čelada...);
 • izjave prič;
 • fotografije nastale škode na vozilu, uničenih stvari v njem in vaših fizičnih poškodb;
 • potrdilo o izpadu dohodka v času bolniškega staleža in zdravljenja;
 • dokazila in račune o nakupih stvari, opreme, pripomočkov ali dodatnih uslug kot so zdravila, zdravstveni pripomočki, samoplačniški specialistični pregledi, parkirnine, taxi služba in ostalo;
 • ostale dokumente in dokazno gradivo.
 1. Kako hitro po prometni nesreči naj vložim odškodninski zahtevek in kdaj zastara?

Vloga odškodninskega zahtevka je priporočljiva čim prej! Če sami tega ne morete storiti, torej se ne morete niti osebno oglasiti v naši pisarni, niti nas poklicati vam svetujemo, da nas v vašem imenu pokliče vaš svojec ali nekdo od vaših najbližjih.

 1. Kakšen znesek odškodnine lahko pričakujem za poškodbo v prometni nesreči?

Odškodnina za prometno nesrečo je odvisna od mnogih faktorjev. Znaša lahko od nekaj 100€ pa vse do 500.000€ in več. Kakšna bo vaša odškodnina v prometni nesreči je odvisno od vrste prometne nesreče, diagnoze, mesta, resnosti oziroma intenzivnosti poškodb, števila in obsega specialističnih pregledov ter operacij, vstavitve materialov ob posegu, načina in trajanja rehabilitacije, delovnega mesta, ki ga je oškodovanec opravljal pred nezgodo, pravilnega in takojšnjega ukrepanja po nastanku prometne nezgode, specifike trajnih posledic in drugih faktorjev.

 1. Ali je ob prometni nesreči nujno izpolniti evropsko prometno poročilo in ali je to pogoj za odškodnino?

Evropskega prometnega poročila ni treba izpolniti, kadar je v prometni nesreči prišlo do manjše premoženjske škode, pri kateri nihče od udeležencev ni utrpel telesnih poškodb in so se ti sami sporazumeli o krivdi. V vseh ostalih primerih, pa je izpolnjeno evropsko poročilo o prometni nesreči priporočljivo ali celo nujno. Zavedati se je potrebno, da je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev odškodnine zagotovo tudi evidentiran dokaz, da je do prometne nesreče dejansko prišlo, kar pa zagotavljata pravilno izpolnjeno evropsko poročilo ali policijski zapisnik. 

 1. Kdaj mi pripada odškodnina iz AO-plus zavarovanja v primeru lastne krivde povzročitve prometne nesreče?

AO-plus odškodnina za prometno nesrečo je vezana na AO-plus zavarovanje vozila, zato je sklenitev slednjega  nujna v primeru, da ste sami povzročitelj prometne nesreče in bi želeli odškodnino za telesne, psihične ali duševne poškodbe. Ostali pogoji za uveljavljanje odškodnine za nastale telesne in morebitne druge poškodbe ob prometni nesreči, poleg seveda sklenjenega  AO-plus zavarovanja so:

 • obisk osebnega zdravnika ter pridobljena diagnoza oziroma zdravniško potrdilo o poškodbah in težavah zaradi posledic prometne nesreče;
 • 24 ur po prometni nesreči je nujno poklicati najbližjo policijsko postajo, ki naj ali na kraju dogodka ali v bolnišnici opravi test alkoholiziranosti, saj se mora ovreči sum, da imate v krvi prekomerno količino alkohola (kar znaša več kot 0,24 mg/l izdihanega zraka), saj vam le tako pripada odškodnina z naslova AO-plus zavarovanja (v primeru hudih telesnih poškodb je zgornja še dovoljena meja 0,5 mg/l izdihanega zraka);
 • na vozilu mora nastati materialna škoda takšne intenzitete, ki terja fizične telesne poškodbe na oškodovancu, razen v izjemnih primerih, kot so zdrsi ali prevrnitve traktorjev ali štirikolesnikov, pri katerih ni vidnih poškodb vozila;
 • imeti morate diagnoze
 • , ki so priznane po splošnih pogojih AO-plus zavarovanja (določene diagnoze so namreč izključene, kot na primer lažji nateg vratnih mišic, spremenjeno psihično stanje oškodovanca in drugo).
 1. Ali sem mi kot motoristu pripada odškodnina za prometno nesrečo?

Vsekakor so do odškodnine upravičeni tudi motoristi, kot udeleženci in oškodovanci v prometni nesreči, vendar morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. V primeru, da je v prometno nesrečo vpleteno drugo vozilo ali neznan storilec, povzročeno škodo krije zavarovalnica, pri kateri ima povzročitelj sklenjeno zavarovanje, oziroma jo krije Slovensko zavarovalno združenje, če je storilec neznan. V primeru, ko je motorist sam povzročitelj prometne nesreče, je do odškodnine upravičen le v primeru, da ima sklenjeno AO-plus zavarovanje. O dogodku je nujno treba obvestiti policijo, saj je policijski zapisnik pogoj za nadaljnjo obravnavo in ugotavljanje upravičenosti do odškodnine za telesne poškodbe motorista v prometni nesreči. Ravno tako, pa je, ne glede na resnost poškodb nujno treba obiskati osebnega ali urgentnega zdravnika.

 1. Zgodila se mi je prometna nesreča s tujcem, ali sem upravičen do odškodnine?

Za prometno nesrečo s tujcem sicer veljajo določene posebnosti, velikokrat je postopek odškodninskega zahtevka kompleksnejši in terja več časa, kot v primeru, ko je povzročitelj slovenski državljan, a ste kljub temu, ravno tako upravičeni do odškodnine, ko je povzročitelj nesreče tuji državljan. V naši pisarni  najprej preverimo pogodbenega korespodenta, ki je na podlagi korespodenčnega sporazuma pristojen za izplačilo odškodnine v Sloveniji. Na seznamu so zavarovalnice držav EU, članic EGP ter Švica. V primeru, da povzročiteljeve zavarovalnice ni na tem seznamu, se vzpostavi stik neposredno z zavarovalnico v tujini in se s posebnimi postopki uredi izplačilo odškodnine. 

 1. Vam kot kolesarju ali pešcu, udeleženem v prometni nesreči pripada odškodnina?

Dokler je krivec in povzročitelj prometne nesreče voznik osebnega vozila, traktorja, motorja ali drugega motornega vozila, se odškodnine obravnavajo običajno tako, kot vse ostale. Kaj hitro pa se zgodi da se zavarovalnice, pri katerih je zavarovano vozilo, ki je vpleteno v prometno nesrečo s kolesarjem ali pešcem, sklicujejo na krivdno ali objektivno odgovornost kolesarja ali pešca. A dejstvo je, da se pri poškodbah pešca ali kolesarja v prometni nesreči, za pridobitev odškodnine upošteva zakonsko določilo, ki navaja, da je premikajoča se stvar v razmerju do pešca nevarna stvar iz katere izhaja povečana nevarnost za nastanek škode. Torej, predvsem pešci, izjemoma tudi kolesarji, ki so ob prometni nesreči utrpeli telesne poškodbe, so upravičeni do odškodnine, četudit se kasneje izkaže, da so prekršek naredili sami in so potemtakem posledično sami odgovorni za nastanek prometne nesreče.

 1. Ali mi pripada odškodnina za prometno nesrečo v primeru vožnje pod vplivom alkohola?

Če ste vozili pod vplivom alkohola, je zadeva malce bolj komplicirana. V primeru, da ste povzročili prometno nesrečo in ste vozili pod vplivom alkohola, vam odškodnina za prometno nesrečo ne pripada. Drugače pa je če za prometno nesrečo niste krivi. V vsakem primeru svetujemo, da nas takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 26 26.
 1. Ali mi pripada odškodnina za prometno nesrečo v primeru pobega povzročitelja prometne nesreče s kraja nezgode?

Osnovno pravilo v primeru, da se vam je zgodila prometna nesreča s pobegom povzročitelja s kraja dogodka in želite uveljavljati odškodnino, je to, da pokličete policijo! Ta bo naredila zapisnik in opravila preiskavo, na osnovi katere bo potrdila, da je šlo za prometno nesrečo, po kateri je storilec pobegnil s kraja dogodka. Priporočamo vam tudi, da prosite in do prihoda policije zadržite morebitne priče, ki bi v vašo korist poročale in dale izjavo o samem dogodku (včasih se namreč zgodi, da oškodovanec težje dokaže, da je šlo za pobeg s kraja nesreče). Seveda je obvezen obisk osebnega ali urgentnega zdravnika, takoj za tem, pa nas kontaktirajte, za nadaljnja navodila. V naši pisarni bomo kar se da hitro zaprosili za kopijo policijskega zapisnika ter nato z vso potrebno dokumentacijo ter izpolnjenim odškodninskim zahtevkom vložili specificirani odškodninski zahtevek na Slovensko zavarovalno združenje!

 

Na družabnih omrežjih imamo daleč največ sledilcev in všečkov - Facebook uporabnikov, ki živijo v Sloveniji. To izkazuje zaupanje našemu pravniškemu delu, saj imamo veliko število zadovoljnih strank, ki nam po končanem postopku podarijo pohvalo ali všeček, ter nas tudi priporočajo. Ne odlašajte in nas kontaktirajte.


Le nekaj naših dosežkov za srednje hude telesne poškodbe:

višina odškodnine v prometni nesreči
 
poravnava za prometno nesrečo
poravnava ob prometni nesreči
 
ao+ zavarovanje in prometna nesrečaLe nekaj izjav naših strank

 

Magda Cvirn

Vse pohvale! Imela sem padec z motorjem (moja krivda) in posledica je bila zlom gležnja. Od zavarovalnice sem s pomočjo odškodnine Planinšec prejela denarno poravnavo 11.300 eur. Tako, da številke ne lažejo. Srečno!

Katarina Bevc

Zelo priporočam! Imela sem prometno nesrečo in najprej sem želela stvari urediti sama. Po nagovoru fanta sem nato vseeno poklicala Odškodnino Planinšec in dobila precej višjo odškodnino.

Filip Škvorc

Lahko rečem le, da mi brez njih nebi uspelo priti do odškodnine za prometno nesrečo. Pomagali so pri vlaganju odškodninskega zahtevka in celotnem procesu.

Lara Varga

V njihovi pisarni so mi zelo dobro svetovali v začetku postopka. hvala.

Peter Kardoš

Zelo profesionalni in prijetni. Enostavno smo se zmenili in stvar brez pretresov pripeljali do konca. Vsekakor priporočam!

Dušan Strnad

Dobro podjetje v kolikor želite pravično odškodnino! Meni so uredili več kot sem pričakoval.

Dušan Kolmanič

Če ste imeli prometno nesrečo, je odškodnina Planinšec pravi naslov. Uredili ste mi več kot sem pričakoval, še enkrat iskreno hvala.

Helena Spruk

Odlični in izkušeni pravniki, ki se spoznajo na svoje delo! 

Matija Milavec

Imel sem poškodbo pri prometni nesreči. Stvar so rešili hitro in učinkovito. Vlaganje odškodninskega zahtevka za prometno nesrečo pa je bilo zelo enostavno.

Miha Češnovar

Z očetom sva imela prometno nesrečo. Oba sva dobila zelooo visoko odškodnino za poškodbe.

Srečko Novak

Strokovni, uspešni in pošteni. Priporočam.

Tone Ocepek

Priporočam. Vložili so odškodninski zahtevek in me vodili skozi celoten postopek, z izplačilom pa sem več kot zadovoljna.

Mojca Židovnik

Zelo zadovoljni z odškodninsko poravnavo.


V kolikor želite več informacij o samem postopku v primeru prometne nesreče, nas pokličite in z veseljem vam bomo svetovali. To storite nemudoma po prometni nesreči in se tako izognete morebitnim napakam pri postopku. Naše svetovanje je brezplačno! Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 26 26 in si zagotovite vrhunski pravni nasvet, ki vam lahko močno poviša vrednost odškodnine v primeru prometne nesreče.


Objave v medijih


odkrijsvojtalent.si, 15.10.2023

Udeleženi v prometni nesreči? Brez skrbi, Visoka odškodnina Planinšec je tukaj za vas

siol.net, 15.05.2020

Visoka odškodnina Planinšec svetuje, kako do nadomestila

zurnal24, 23.03.2020

Kako do odškodnine po hudi prometni nesreči?

24ur.com, 16.03.2020

Prometna nesreča? Upravičeni ste do denarne odškodnine!

Certifikati in garancije

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
Odškodnina za prometno nesrečo. Skupaj z nami do visoke odškodnine 5.0 (100%) 29 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26