Prometna nesreča s tujcem v Sloveniji ali v tujini

Prometna nesreča s tujcem

PROMETNA NESREČA S TUJCEM | PROMETNA NESREČA V TUJINI - KAJ, KAKO IN KDAJ JE POTREBNO UKREPATI OZIROMA STORITI

Vsaka prometna nesreča, je nepričakovan in neprijeten dogodek že sam po sebi. Če pa sem nam zgodi prometna nesreča v tujini, se zgodba večkrat rado zaplete.

Gre namreč za specifične situacije, ki se razlikujejo od prometnih nesreč nastalih v Sloveniji z slovenskim udeležencem, saj so potrebni dodatni ukrepi, previdnost, prave informacije in ustrezni prvi koraki potem, ko se vam zgodi prometna nesreča s tujcem v Sloveniji ali v tujini.

Ker je kritje in povrnitev nastale škode odgovornost zavarovalnic, kjer imamo sklenjena obvezna avtomobilska zavarovanja, je najprej potrebno preveriti pogodbenega korespodenta, ki je na podlagi korespodenčnega sporazuma pristojen za izplačilo odškodnine v Sloveniji. Na tem seznamu so zavarovalnice držav članic EU, članic EGP ter Švice, če pa država ni na omenjenem seznamu, se je potrebno obrniti in vložiti odškodninski zahtevek neposredno na povzročiteljevo zavarovalnico.

Kadar se nam zgodi prometna nesreča v tujini ali v Sloveniji s tujcem, nam je v pomoč mednarodno avtomobilsko zavarovanje ali tako imenovana zelena karta, ki izkazuje obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vse članice Evropske unije. Zelena karta je dokument, ki pomaga pri identifikaciji udeležencev prometne nesareče, saj so notri navedeni vsi pomembni in potrebni podatki, za uveljavljanje odškodninskega zahtevka, ki tako omogoča tujcu enak pravni položaj kot domačemu vozniku.

Kaj storiti ko se vam zgodi prometna nesreča s tujcem v Sloveniji;

 • Po nesreči zavarujemo kraj nesreče, preverimo kakšna je nastala situacija in najprej (če je potrebno) pokličemo nujno medicinsko pomoč,
 • policijo pokličemo kadar povzročitelj ne sodeluje, ne priznava krivde/sokrivde, kadar zaznamo prisotnost alkohola, v primeru večje materialne škode ter resnejših telesnih poškodb udeležencev,
 • pridobite kopijo zelene karte, oziroma si zabeležite vse podatke o vozniku in vozilu,
 • zabeležite si tudi številko osebnega dokumenta, številko zavarovalne police ter številko zelene karte in jih fotografirajte,
 • policijski zapisnik močno pripomore, da ne pride do naknadnih sprememb izjav udeležencev,
 • pravilno izpolnjeno in z strani vseh udeležencev podpisano evropsko poročilo, ki je znotraj članic EU poenoteno,
 • v primeru, da je v nesrečo udeleženo vlečno vozilo z prikolico, pridobimo zeleno karto le tega, ali si zabeležimo vse podatke iz zavarovalne police,
 • okoliščine nesreče in vse ob tem nastale poškodbe in škodo fotografiratje,
 • izjave prič so vedno koristne in dobrodošle,
 • obisk osebnega ali urgentnega zdravnika se priporoča, četudi menite, da niste utrpeli vidnejših ali resnejših poškodb (v primeru naknadnih odškodninskih zahtevkov je pravočasen obisk zdravnika nujen!),
 • zaradi povrnitve škode se z vsemi prilogami in izpolnjenimi dokumenti čimpreje obrnite na zavarovalnico, kjer imate sklenjeno avtomobilsko zavarovanje in na pravno pomoč, zaradi uveljavljanja preostale škode in pridobitev odškodnine.

Kaj je sistem zelene karte?

V kolikor ste se znašli v prometni nesreči s tujcem v Sloveniji je pomembno, da dobite kopijo zelene karte in ostale podatke o zavarovanju tujca (ta del je relevanten predvsem tedaj ko tujec prihaja iz države, ki ni znotraj sistema zelene karte).

Zelena karta namreč služi kot mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, zagotavlja pa zavarovalno kritje, določeno na podlagi zakona o obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti v obiskani državi. Njena pomembna naloga je ta, da obema zavarovancema (v primeru prometne nesreče s tujcem v Sloveniji) omogoča lažje poplačilo odškodnine in hkrati zavarovalnicam poenostavi birokratske procese.

Znotraj sistema zelene karte so države Evropske Unije, Islandija, Norveška in Švica, sledijo še: Albanija, Andora, Azerbajdžan, Bosna in Hercegovina, Belorusija, Iran, Izrael, Makedonija, Maroko, Moldavija, Črna gora, Rusija, Srbija, Tunizija, Turčija, Ukrajina, na podlagi zelene karte pa birokracija poteka lažje in hitreje.

V kolikor torej tujec s katerim ste imeli prometno nesrečo ne prihaja iz zgoraj omenjenih držav je pomembno, da pridobite vse potrebne podatke o njegovem zavarovanju. Priporočljivo je tudi, da udeleženca v prometni nesreči izpolnita Evropsko poročilo o prometni nesreči, saj so postopki uveljavitve odškodnine lažji in hitrejši.

ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER?


Ali je pri prometni nesreči s tujcem v Sloveniji potrebno klicati policijo?

Pri klicanju policije pri prometni nesreči s tujcem v Sloveniji veljajo isti pogoji kot veljajo za klicanje policije v primeru prometne nesreče s slovenskimi rezidenti. V primeru da je v prometni nesreči prišlo do hujše materialne škode ali poškodb je vedno potrebno poklicati policijo. Policijo pokličete tudi tedaj ko sumite, da je kdo od udeležencev v nesreči pod vplivom alkohola, vam soudeleženec noče posredovati svojih podatkov, če se s soudeležencem ne morete dogovoriti o krivdi ali če soudeleženec ne želi izpolniti poročila o prometni nesreči. Kličete jo tudi tedaj, ko želite uveljavljati kasko zavarovanje.

Ali bom dobil ustrezno povračilo s strani zavarovalnice če sem imel prometno nesrečo s tujcem v Sloveniji?

V okviru zgoraj omenjene zelene karte vam v primeru prometne nesreče s tujcem v Sloveniji za povrnitev škode jamči Slovensko zavarovalno združenje. V kolikor ste po prometni nesreči uspeli pridobiti podatke o tujcu ter podatke o njegovem vozilu lahko vložite ustrezen zahtevek za odškodnino direktno na slovenski zavarovalnici, pooblaščenki tuje zavarovalnice (pri kateri je rezident tuje države oziroma soudeleženec v prometni nesreči zavarovan). Ko pooblaščena zavarovalnica pridobi vso potrebno dokumentacijo vam povrne nastalo škodo.

V primeru, da vam ni uspelo pridobiti potrebnih podatkov tujega vozila in osebnih podatkov tujca, ki je bil soudeležen v prometni nesreči, se lahko za pomoč pri uveljavljanju povzročene škode lahko zglasite pri katerikoli zavarovalnici. Njena naloga bo predvsem ustrezna ocenitev nastale škode, dala pa vam bo tudi ustrezen obrazec oziroma poizvedbo s katero se boste lahko napotili k Slovenskemu zavarovalnemu združenju, ki vam bo ponudilo manjkajoče podatke o tujcu in njegovem vozilu. Poizvedbo lahko najdete tudi na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja. Na podlagi pridobljenih podatkov s strani združenja bo slednje za obravnavo odškodninskega zahtevka pooblastilo eno izmed svojih članic.

Kakšni so torej strnjeni koraki v primeru prometne nesreče s tujcem v Sloveniji?

Krajše povedano je torej v primeru prometne nesreče s tujcem v Sloveniji vedno najprej potrebno preceniti ali je pametno in potrebno poklicati policijo ali ne. Odločamo se na podlagi identičnih kriterijev kot bi se odločali tedaj, ko bi bil soudeleženec v prometni nesreči rezident Slovenije.

Pod drugi korak štejemo pridobitev osebnih podatkov tujega udeleženca in podatkov v njegovem vozilu, če je le možno naredimo fotokopijo zelene karte in se nato z vsemi potrebnimi dokumenti odpravimo na slovensko zavarovalnico, ki je pooblaščena s strani tuje zavarovalnice (pri kateri je tujec zavarovan).

V kolikor podatkov o soudeležencu ne moremo pridobiti se zglasimo pri najbližji zavarovalnici, ki nam na podlagi poizvedbe da pravico, da dobite ustrezne podatke, ki jih potrebujete za vložitev odškodninskega zahtevka. S poizvedbo se lahko zglasite na sedežu Slovenskega zavarovalnega združenja preko katerega boste lahko dobili vse potrebne podatke za ustrezno uveljavitev odškodnine. Podatke lahko pridobite tudi preko spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja.

KAJ STORITI KO SE VAM ZGODI PROMETNA NESREČA V TUJINI?

 • Še preden se odpravimo v tujino, poskrbimo da imamo poleg sklenjenega obveznega zavarovanja, urejeno tudi zeleno karto, asistenco za tujino ter več izvodov evropskega poročila o prometni nesreči,
 • po prometni nesreči v tujini zavarujemo kraj nesreče, preverimo kakšna je nastala situacija in najprej (če je potrebno) pokličemo nujno medicinsko pomoč,
 • policijo pokličemo kadar povzročitelj ne sodeluje, ne priznava krivde/sokrivde, kadar zaznamo prisotnost alkohola, v primeru večje materialne škode ter resnejših telesnih poškodb udeležencev,
 • od povzročitelja prometne nesreče v tujini pridobite izvod (njeno kopijo ali jo fotografirajte) zavarovalne police in zelene karte,
 • zagotovimo si v celoti izpolnjeno in z strani vseh udeležencev podpisano evropsko poročilo o prometni nesreči (Evropska poročila so po vsej Evropi poenotena, kar vam olajša izpolnjevanje, ko sta udeleženca prometne nesreče iz različnih držav),
 • za primer poškodb, kjer je potrebna medicinska asistenca ali prevoz v bolnišnico oziroma domov je smiselno imeti sklenjeno zavarovanje potovanj v tujino (nekatere stroške zdravljenja krije obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi EU kartice zdravstvenega zavarovanja, vendar ne vseh),
 • okoliščine prometne nesreče in ob tem nastale poškodbe tako na vozilu, ostali opremi ter na telesu fotografirajte,
 • v primeru, da imate sklenjeno asistenco, najprej pokličite številko asistenčnega centra, kjer bodo poskrbeli za prevoz poškodovanega voznila in vseh potnikov,
 • ko se vrnete domov, morate oddati odškodninski zahtevek na zavarovalnico, ki je v Sloveniji pristojna za zavarovalnico povzročitelja (podatke lahko dobite na slovenskem zavarovalnem združenju).
Prometna nesreča v tujini se lahko zgodi vsakomur in včasih je vse kar lahko storimo, da smo pred tem dobro seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami kaj, kako in kdaj je potrebno ukrepati oziroma storiti, če se ta zgodi tudi nam ali našim najbližnjim.

Izjemno pomemben podatek, ki se ga večina ne zaveda je, da vam odškodnina v primeru, da se vam je zgodila nesreča s tujcem v Sloveniji ali v tujini ravno tako pripada in ste zanjo v celoti upravičeni. Bistvene razlike tovrstnih nesreč v primerjavi s tistimi, ki se zgodijo v Sloveniji z slovenskim udeležencem je le v formalnostih ter v roku izplačila, ki se podaljša in sicer v povprečju za tri mesece, predvsem zaradi pridobivanja policijskega zapisnika in vsa preverjanja tuje zavarovalnice, povezane z pravilnostjo in upravičenostjo oddanega zahtevka.

Kot pri soočanju z vsako novo nastalo situacijo ali dogodkom, v katerem nimamo dovolj iskušenj, imamo pa veliko vprašanj in malo odgovorov je najbolje da se obrnemo na nekoga, ki vsa odgovore pozna in nam lahko svetuje, nas vodi in nam pomaga.

V primeru, da se vam je zgodila prometna nesreča s tujcem v Sloveniji ali v tujini in se odločate, za pridobitev odškodnine, vam pripoočamo, da se obrnete na pravega strokovnjaka. Pokličite Visoko odškodnino Planinšec in si z njihovo pomočjo zagotovite hiter, korekten, transparenten in učinkovit način reševanje vašega odškodninskega zahtevka in dosego visoke in pravične odškodnine v primeru prometne nesreče.

Za ostale informacije spremljajte našo spletno stran.


Objave v medijih
Certifikati in garancije
ŽELITE BREZPLAČNO PRAVNO MNENJE ZA SVOJ PRIMER? POKLIČITE NAS NA NAŠO BREZPLAČNO 24-URNO ŠTEVILKO.
PRAVOČASEN NASVET JE ZELO POMEMBEN.
NE ČAKAJTE, DA NE BO PREPOZNO.
Naši izkušeni pravniki vam pomagajo do pravice in odškodnine, ki si jo zaslužite.
Prometna nesreča s tujcem v Sloveniji ali v tujini 0.0 (0%) 0 glasov
Ocenite naše delo, povejte vaše mnenje

brezplačni telefon


Imate vprašanje? Pišite nam

Vedno nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 26 26, ali pa nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca in z veseljem vam bomo pomagali.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
x
080 26 26